Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 14.10.2013

Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi tammi-syyskuussa 2013

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-syyskuussa kaikkiaan 321 800 rikosta, mikä on 6 700 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 182 200, mikä oli 1 000 tapausta vähemmän kuin vuonna 2012 vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 28 100, mikä on 2 800 tapausta (9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 342 700 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Petokset ja maksuvälinepetokset tammi-syyskuussa 2000–2013

Petokset ja maksuvälinepetokset tammi-syyskuussa 2000–2013

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on tammi-syyskuun tarkastelujaksolla 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuoden 2013 tammi-syyskuussa petoksia tuli ilmi 16 800, mikä on 6 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on tammi-syyskuussa ollut keskimäärin 11 000. Törkeiden petosten määrä oli vuoden 2013 tammi-syyskuun aikana 920, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Maksuvälinepetoksia tuli tammi-syyskuun aikana ilmi 5 900, mikä on 1 300 tapausta (27 prosenttia) enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 98, mikä on 13 tapausta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 3 100.

Ryöstöjä ilmoitettiin tammi-syyskuussa 1 140, mikä oli 9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Edellisen kymmenen vuoden aikana ryöstöjä tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin 1 300.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 200, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin tammi-syyskuussa edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli tammi-syyskuussaa ilmi 33 000, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekojen määrä oli 14 prosenttia edellisten kymmenen vuoden tammi-syyskuun keskiarvoa pienempi.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2013 tammi-syyskuussa 26 200, kun edellisvuoden vastaavan ajan luku oli 28 800. Ajanjaksolla 2003–2012 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-syyskuussa keskimäärin 24 800. Verrattuna aikaisempaan vuoteen törkeät pahoinpitelyt vähenivät hieman yli prosentin. Niitä tuli ilmi 1 380. Vuosien 2003–2012 tammi-syyskuun aikana törkeitä pahoinpitelyitä tuli vuosittain ilmi keskimäärin 1 630.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2013 tammi-syyskuussa 750, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 809. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-syyskuussa keskimäärin 580. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1290, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2013 tammi-syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 800, mikä on 1 090 tapausta (7 prosenttia) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman yli puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 12 ja muut rattijuopumukset 2 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-syyskuussa keskimäärin 18 700.

Huumausainerikoksia kirjattiin 16 900, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 4 prosenttia. Niitä tuli ilmi 820.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2013 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos
Kaikki rikokset 1) 40 986 -1 062 40 787 -1 363 38 411 2 078 321 785 -3 452
Murto 3 316 -497 3 280 -464 3 060 -183 24 292 -2 715
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 1 011 -67 958 -26 912 35 6 249 -782
Ryöstö 158 16 140 -10 147 -1 1 138 -118
Vahingonteko 4 869 232 4 302 -366 3 754 -80 32 985 -847
Tappo, murha ja surma 10 6 5 -1 12 2 74 10
Pahoinpitely 3 104 -368 2 897 -82 2 697 -278 26 199 -1 788
Raiskaus 110 4 89 -20 113 36 750 -68
Rattijuopumus 1 697 -307 1 664 -162 1 743 -97 13 827 -1 148
Huumausainerikokset 1 746 -1 1 933 115 2 129 257 16 937 1 705
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2013 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 37 447 -236 38 829 -1 935 39 299 1 899 342 732 4 656
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 28 197 1 695 28 384 65 25 205 1 524 243 679 18 261
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/03/polrik_2013_03_2013-10-14_tie_001_fi.html