Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-joulukuussa 2009–2013 (ennakkotieto)

Rikos 2009 2010 2011 2012 2013
Kaikki rikokset 1) 440 438 431 959 457 147 424 835 424 434
A. Omaisuusrikokset 255 384 247 173 259 648 237 422 240 359
Murrot yhteensä 40 682 38 516 39 686 35 130 32 529
Asuntomurrot 6 499 6 456 6 677 6 294 5 763
- vapaa-ajan asunnosta - 1 526 1 816 1 479 1 794
- muusta asunnosta 6 499 4 930 4 861 4 815 3 969
Liikemurrot 4 476 4 088 4 532 4 010 3 837
Moottoriajoneuvomurrot 15 005 13 489 13 829 10 741 9 586
Muut murrot 14 702 14 483 14 648 14 085 13 343
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 12 196 11 158 11 971 8 813 7 960
- moottoriajoneuvon anastus 1 521 1 408 1 531 1 112 1 061
- moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 984 910 937 840 744
- moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 3 2 - 2 1
- moottoriajoneuvon käyttövarkaus 9 645 8 802 9 483 6 840 6 134
- törkeä moottoriajoneuvon käyttövarkaus 43 36 20 19 20
Ryöstöt yhteensä 1 650 1 531 1 634 1 648 1 531
- törkeä ryöstö 221 157 206 217 199
Vahingonteot yhteensä 50 698 49 144 55 024 44 373 43 371
- törkeä vahingonteko 212 240 220 239 259
Kavallukset yhteensä 3 205 3 298 3 229 3 272 3 564
- törkeä kavallus 278 325 290 373 352
Petokset yhteensä 17 386 15 741 17 786 20 835 22 751
- törkeä petos 987 953 1 142 1 033 1 096
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 572 35 563 42 571 40 460 37 861
Tappo, murha tai surma 115 112 114 91 100
Tapon, murhan tai surman yritys 370 310 311 354 268
Pahoinpitelyt yhteensä 32 735 32 936 39 855 37 857 35 355
- törkeä pahoinpitely 2 121 2 006 2 078 1 884 1 809
C. Seksuaalirikokset 2 222 2 424 3 008 3 576 3 329
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 078 1 106 1 459 1 590 1 673
Raiskaus 668 822 989 1 020 977
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 14 013 13 549 14 352 14 375 13 649
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 710 1 683 1 947 1 857 1 685
- kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 590 1 502 1 764 1 684 1 542
Haitanteko virkamiehelle 2 259 2 161 2 300 2 182 1 914
- haitanteko kohdistunut poliisin henkilökuntaan 2 191 2 109 2 258 2 129 1 879
E. Eräät liikennerikokset 56 489 53 266 53 996 47 960 45 248
Rattijuopumukset yhteensä 23 398 21 162 21 500 19 166 18 053
- törkeä rattijuopumus 12 304 11 246 11 409 10 351 9 029
F. Muut rikokset 76 758 79 984 83 572 81 042 83 988
Huumausainerikokset yhteensä 18 405 19 653 20 243 20 041 22 604
- törkeä huumausainerikos 883 1 071 1 024 1 020 1 226
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 529 4 042 5 092 4 598 4 566
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.01.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-joulukuussa 2009–2013 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/04/polrik_2013_04_2014-01-17_tau_001_fi.html