Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 17.1.2014

Petosten ja maksuvälinepetosten määrä lisääntyi vuonna 2013

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2013 tammi-joulukuussa kaikkiaan 424 400 rikosta, mikä on  400 tapausta (0,1 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 240 400, mikä oli 3 000 tapausta (1 prosentin) enemmän kuin vuonna 2012. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 37 800, mikä on 2 600 tapausta (6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 444 500 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Petokset ja maksuvälinepetokset tammi-joulukuussa 2000–2013

Petokset ja maksuvälinepetokset tammi-joulukuussa 2000–2013

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2013  petoksia tuli ilmi 22 800, mikä on 9 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on ollut vuodessa keskimäärin 15 000. Törkeitä petoksia ilmituli vuoden 2013 aikana 1 100, mikä on 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2013 aikana ilmi 7 600, mikä on 1 400 tapausta (22 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 121, mikä on 9 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla ollut tammi-joulukuussa keskimäärin 4 100.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 530, mikä oli 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Edellisen kymmenen vuoden aikana ryöstöjä tuli tietoon tammi-joulukuussa keskimäärin 1 800.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 8 000, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuonna 2013 ilmi 43 400, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekojen määrä oli 15 prosenttia edellisten kymmenen vuoden keskiarvoa pienempi.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2013 aikana 35 400, kun edellisvuoden vastaava luku oli 37 900. Ajanjaksolla 2003–2012 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin vuodessa keskimäärin 33 200. Verrattuna aikaisempaan vuoteen törkeät pahoinpitelyt vähenivät neljällä prosentilla. Niitä tuli ilmi 1 810. Vuosien 2003–2012 aikana törkeitä pahoinpitelyitä tuli vuosittain ilmi keskimäärin 2 140.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2013 tammi-joulukuussa 980, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 1 020. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut vuodessa keskimäärin 760. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 670, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2013 aikana tietoon kaikkiaan 18 100, mikä on 1 100 tapausta (6 prosenttia) vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 13 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 2 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-joulukuussa keskimäärin 24 200.

Huumausainerikoksia kirjattiin 22 600, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi 20 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 200.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi–joulukuussa 2013 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammi-joulukuu
2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos
Kaikki rikokset 1) 36 698 240 33 854 84 29 232 3 154 424 434 -401
Murto 3 077 12 2 738 -134 2 327 257 32 529 -2 601
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 738 -16 569 -49 414 -2 7 960 -853
Ryöstö 153 31 131 -38 139 29 1 531 -117
Vahingonteko 3 664 -328 3 412 -367 2 974 532 43 371 -1 002
Tappo, murha ja surma 8 -1 8 -1 11 3 100 9
Pahoinpitely 2 820 -224 2 945 -127 2 883 -54 35 355 -2 502
Raiskaus 77 -5 81 25 71 -2 977 -43
Rattijuopumus 1 463 -41 1 498 72 1 368 47 18 053 -1 113
Huumausainerikokset 1 929 284 1 993 301 1 501 243 22 604 2 563
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä loka-, marras- ja joulukuussa sekä tammi-joulukuussa 2013 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tammi-joulukuu
2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos 2013 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 35 554 -4 297 34 571 -1 528 31 289 10 431 444 537 9 346
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 24 294 -2 223 24 599 -715 23 244 11 638 315 846 26 956
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 292,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.01.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2013/04/polrik_2013_04_2014-01-17_tie_001_fi.html