Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2009 - 2013

Rikos 2009 2010 2011 2012 2013
KAIKKI RIKOKSET 1) 441 416 431 623 458 251 425 421 424 786
A Omaisuusrikokset 255 619 247 299 259 771 237 609 240 547
Murrot yhteensä 40 715 38 555 39 704 35 046 32 514
Asuntomurrot 6 497 6 453 6 672 6 281 5 749
-vapaa-ajanasunnosta 1 675 1 537 1 825 1 478 1 791
-muusta asunnosta 4 822 4 916 4 847 4 803 3 958
Liikemurrot 4 477 4 091 4 537 4 001 3 843
Moottoriajoneuvomurrot 15 032 13 526 13 853 10 738 9 597
Muut murrot 14 709 14 485 14 642 14 026 13 325
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 12 188 11 150 11 983 8 815 7 963
-moottoriajoneuvon anastus 1 574 1 438 1 574 1 146 1 090
-moottoriajoneuvon luvaton käyttö 1 000 924 945 846 746
-moottoriajoneuvon törkeä luvaton käyttö 3 2 - 2 1
-moottoriajoneuvon käyttövarkaus 9 568 8 749 9 443 6 802 6 104
-törkeä moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 43 37 21 19 22
Ryöstöt yhteensä 1 640 1 508 1 622 1 616 1 524
-törkeä ryöstö 212 156 208 218 196
Vahingonteot yhteensä 50 709 49 160 54 970 44 417 43 375
- törkeä vahingonteko 212 243 227 239 266
Kavallukset yhteensä 3 182 3 303 3 229 3 272 3 574
-törkeä kavallus 270 331 291 374 358
Petokset yhteensä 17 422 15 860 17 794 20 946 22 835
-törkeä petos 987 957 1 149 1 052 1 100
Maksuvälinepetokset yhteensä 4 941 4 458 5 655 6 231 7 607
-törkeä maksuvälinepetos 184 124 149 127 123
B Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 753 35 715 42 919 40 853 38 026
Tappo, murha tai surma 114 110 114 89 95
Tapon, murhan tai surman yritys 366 308 306 350 264
Pahoinpitelyt yhteensä 32 895 33 082 40 171 38 231 35 515
- törkeä pahoinpitely 2 105 1 996 2 053 1 874 1 791
C Seksuaalirikokset 2 205 2 417 3 252 3 511 3 310
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 068 1 102 1 682 1 567 1 657
Raiskaus 660 818 1 039 1 009 975
D Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan 14 053 13 566 14 417 14 361 13 700
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 711 1 682 1 947 1 852 1 682
Haitanteko virkamiehelle 2 260 2 161 2 310 2 183 1 916
E Eräät liikennerikokset 56 833 53 423 54 098 48 005 45 251
Rattijuopumukset yhteensä 23 350 21 130 21 459 19 134 17 994
- törkeä rattijuopumus 12 294 11 242 11 409 10 333 9 001
F Muut rikokset 76 953 79 203 83 794 81 082 83 952
Huumausainerikokset yhteensä 18 524 19 724 20 394 20 102 22 656
- törkeä huumausainerikos 922 1 083 1 036 1 025 1 237
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 987 4 053 5 121 4 601 4 474
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2009 - 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_001_fi.html