Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2009 - 2013

Brott 2009 2010 2011 2012 2013
ALLA BROTT 1) 441 416 431 623 458 251 425 421 424 786
A Egendomsbrott 255 619 247 299 259 771 237 609 240 547
Inbrott totalt 40 715 38 555 39 704 35 046 32 514
Inbrott i bostad 6 497 6 453 6 672 6 281 5 749
- i fritidsbostadshus 1 675 1 537 1 825 1 478 1 791
- i annan bostad 4 822 4 916 4 847 4 803 3 958
Inbrott i affärslokal 4 477 4 091 4 537 4 001 3 843
Inbrott i motorfordon 15 032 13 526 13 853 10 738 9 597
Annan stöld genom olovligt intrång 14 709 14 485 14 642 14 026 13 325
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 12 188 11 150 11 983 8 815 7 963
- tillgrepp av motorfordon 1 574 1 438 1 574 1 146 1 090
- olovligt brukande av motorfordon 1 000 924 945 846 746
- grovt olovligt brukande av motorfordon 3 2 - 2 1
- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 9 568 8 749 9 443 6 802 6 104
- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 43 37 21 19 22
Rån 1 640 1 508 1 622 1 616 1 524
- grovt rån 212 156 208 218 196
Skadegörelse 50 709 49 160 54 970 44 417 43 375
- grov skadegörelse 212 243 227 239 266
Förskingring 3 182 3 303 3 229 3 272 3 574
- grov förskingring 270 331 291 374 358
Bedrägeri 17 422 15 860 17 794 20 946 22 835
- grovt bedrägeri 987 957 1 149 1 052 1 100
Betalningsmedelsbedrägeri 4 941 4 458 5 655 6 231 7 607
- grov betalningsmedelsbedrägeri 184 124 149 127 123
B Brott mot liv och hälsa 35 753 35 715 42 919 40 853 38 026
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 114 110 114 89 95
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 366 308 306 350 264
Misshandel 32 895 33 082 40 171 38 231 35 515
- grov misshandel 2 105 1 996 2 053 1 874 1 791
C Sexualbrott 2 205 2 417 3 252 3 511 3 310
Sexuellt utnyttjande av barn 1 068 1 102 1 682 1 567 1 657
Våldtäkt 660 818 1 039 1 009 975
D Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 14 053 13 566 14 417 14 361 13 700
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 1 711 1 682 1 947 1 852 1 682
Hindrande av tjänsteman 2 260 2 161 2 310 2 183 1 916
E Vissa trafikbrott 56 833 53 423 54 098 48 005 45 251
Rattfylleri 23 350 21 130 21 459 19 134 17 994
- grovt rattfylleri 12 294 11 242 11 409 10 333 9 001
F Övriga brott 76 953 79 203 83 794 81 082 83 952
Narkotikabrott 18 524 19 724 20 394 20 102 22 656
- grovt narkotikabrott 922 1 083 1 036 1 025 1 237
Alkoholbrot/Alkoholförseelse 2 987 4 053 5 121 4 601 4 474
1) Exkl äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper 2009 - 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_001_sv.html