Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä - 2 499 € 2 500 - 4 999 € 5 000 - 9 999 € 10 000 -
19 999 €
20 000 -
39 999 €
40 000 -
79 999 €
yli 80 000 €
1 Kaikki rikokset epäillyt 250 374 87 054 18 438 54 541 38 357 36 466 12 949 2 569
% 100,1 34,8 7,4 21,8 15,3 14,6 5,2 1,0
Omaisuusrikokset epäillyt 99 262 42 294 8 485 23 954 13 326 8 491 2 202 510
% 99,9 42,6 8,5 24,1 13,4 8,6 2,2 0,5
Varkausrikokset epäillyt 50 726 23 858 3 975 13 475 5 961 2 913 497 47
% 100,0 47,0 7,8 26,6 11,8 5,7 1,0 0,1
Ryöstörikokset epäillyt 1 310 680 142 284 125 67 10 2
% 100,0 51,9 10,8 21,7 9,5 5,1 0,8 0,2
Vahingonteot epäillyt 10 993 4 890 938 2 184 1 436 1 221 283 41
% 100,1 44,5 8,5 19,9 13,1 11,1 2,6 0,4
Kavallusrikokset epäillyt 1 630 346 161 272 331 344 155 21
% 100,0 21,2 9,9 16,7 20,3 21,1 9,5 1,3
Petokset epäillyt 19 378 7 065 2 051 4 573 3 178 2 034 392 85
% 100,0 36,5 10,6 23,6 16,4 10,5 2,0 0,4
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 516 720 142 353 194 87 18 2
% 100,0 47,5 9,4 23,3 12,8 5,7 1,2 0,1
Verorikokset epäillyt 1 020 178 44 206 181 230 129 52
% 99,9 17,5 4,3 20,2 17,7 22,5 12,6 5,1
Väärennysrikokset epäillyt 3 484 1 229 354 736 696 290 101 78
% 100,0 35,3 10,2 21,1 20,0 8,3 2,9 2,2
Velallisen epärehellisyys epäillyt 569 78 16 56 129 167 96 27
% 99,9 13,7 2,8 9,8 22,7 29,3 16,9 4,7
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 30 629 7 363 1 755 6 203 5 567 6 794 2 544 403
% 100,0 24,0 5,7 20,3 18,2 22,2 8,3 1,3
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 106 32 5 41 14 9 4 1
% 100,0 30,2 4,7 38,7 13,2 8,5 3,8 0,9
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 28 508 6 976 1 616 5 887 5 222 6 277 2 235 295
% 100,0 24,5 5,7 20,7 18,3 22,0 7,8 1,0
Seksuaalirikokset epäillyt 2 305 365 177 387 382 781 181 32
% 100,1 15,8 7,7 16,8 16,6 33,9 7,9 1,4
Rattijuopumukset epäillyt 17 200 3 969 999 3 269 3 455 3 987 1 329 192
% 100,0 23,1 5,8 19,0 20,1 23,2 7,7 1,1
Huumausainerikokset epäillyt 19 958 7 890 1 797 5 249 2 742 1 941 291 48
% 99,9 39,5 9,0 26,3 13,7 9,7 1,5 0,2
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 424 095 40 409 12 301 31 201 63 922 152 046 101 659 22 557
% 100,1 9,5 2,9 7,4 15,1 35,9 24,0 5,3
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 512 285 366 027 110 107 453 733 1 086 685 1 632 964 741 800 120 969
% 100,0 8,1 2,4 10,1 24,1 36,2 16,4 2,7
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 4. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö valtionveronalaisen tulon (euroa) mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_004_fi.html