Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 4. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och äldre 1)

Brott Totalt - 2 499 € 2 500 - 4 999 € 5 000 - 9 999 € 10 000 -
19 999 €
20 000 -
39 999 €
40 000 -
79 999 €
Över 80 000 €
1 Alla brott Misstänkta 250374 87054 18438 54541 38357 36466 12949 2569
% 100 35 7 22 15 15 5 1
Egendomsbrott Misstänkta 99262 42294 8485 23954 13326 8491 2202 510
% 100 43 9 24 13 9 2 1
Stöldbrott Misstänkta 50726 23858 3975 13475 5961 2913 497 47
% 100 47 8 27 12 6 1 0
Rånbrott Misstänkta 1310 680 142 284 125 67 10 2
% 100 52 11 22 10 5 1 0
Skadegörelse Misstänkta 10993 4890 938 2184 1436 1221 283 41
% 100 45 9 20 13 11 3 0
Förskingringsbrott Misstänkta 1630 346 161 272 331 344 155 21
% 100 21 10 17 20 21 10 1
Bedrägerier Misstänkta 19378 7065 2051 4573 3178 2034 392 85
% 100 37 11 24 16 11 2 0
Betalningsmedelsbedrägerier Misstänkta 1516 720 142 353 194 87 18 2
% 100 48 9 23 13 6 1 0
Skattebrott Misstänkta 1020 178 44 206 181 230 129 52
% 100 18 4 20 18 23 13 5
Förfalskningbrott Misstänkta 3484 1229 354 736 696 290 101 78
% 100 35 10 21 20 8 3 2
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 569 78 16 56 129 167 96 27
% 100 14 3 10 23 29 17 5
Brott mot liv och hälsa Misstänkta 30629 7363 1755 6203 5567 6794 2544 403
% 100 24 6 20 18 22 8 1
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 106 32 5 41 14 9 4 1
% 100 30 5 39 13 9 4 1
Misshandelsbrott Misstänkta 28508 6976 1616 5887 5222 6277 2235 295
% 100 25 6 21 18 22 8 1
Sexualbrott* Misstänkta 2305 365 177 387 382 781 181 32
% 100 16 8 17 17 34 8 1
Rattfyllerier Misstänkta 17200 3969 999 3269 3455 3987 1329 192
% 100 23 6 19 20 23 8 1
Narkotikabrott Misstänkta 19958 7890 1797 5249 2742 1941 291 48
% 100 40 9 26 14 10 2 0
2 Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse Misstänkta 424095 40409 12301 31201 63922 152046 101659 22557
% 100 10 3 7 15 36 24 5
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4512285 366027 110107 453733 1086685 1632964 741800 120969
% 100 8 2 10 24 36 16 3
1) En person kan förekomma som misstänkt flera gånger under samma år.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 4. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter statsskattepliktiga inkomster, 15 år och äldre 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_004_sv.html