Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 6. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre 1)

Brott Totalt Sysselsatta Arbetslösa Skolalever, studerande Pensionärer Övriga utanför arbetskraften
1 Alla brott Misstänkta 250374 68023 56757 47399 21391 56804
% 100 27 23 19 9 23
Egendomsbrott Misstänkta 99262 17806 25264 19546 9036 27610
% 100 18 26 20 9 28
Stöldbrott Misstänkta 50726 5794 13740 9688 5716 15788
% 100 11 27 19 11 31
Rånbrott Misstänkta 1310 158 347 369 69 367
% 100 12 27 28 5 28
Skadegörelse Misstänkta 10993 2194 2285 3912 696 1906
% 100 20 21 36 6 17
Förskingringsbrott Misstänkta 1630 742 257 267 123 241
% 100 46 16 16 8 15
Bedrägerier Misstänkta 19378 4474 5248 2966 1311 5379
% 100 23 27 15 7 28
Betalningsmedelsbedrägerier Misstänkta 1516 250 406 226 96 538
% 100 17 27 15 6 36
Skattebrott Misstänkta 1020 515 139 52 125 189
% 100 51 14 5 12 19
Förfalskningbrott Misstänkta 3484 840 836 608 235 965
% 100 24 24 18 7 28
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 569 367 56 9 47 90
% 100 65 10 2 8 16
Brott mot liv och hälsa Misstänkta 30629 11757 6245 5256 2471 4900
% 100 38 20 17 8 16
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 106 20 26 9 16 35
% 100 19 25 9 15 33
Misshandelsbrott Misstänkta 28508 10760 5958 4938 2199 4653
% 100 38 21 17 8 16
Sexualbrott* Misstänkta 2305 1031 348 354 235 337
% 100 45 15 15 10 15
Rattfyllerier Misstänkta 17200 6308 3575 2194 1953 3170
% 100 37 21 13 11 18
Narkotikabrott Misstänkta 19958 4022 5398 4504 774 5260
% 100 20 27 23 4 26
2 Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse Misstänkta 424095 280233 27756 47223 45697 23186
% 100 66 7 11 11 6
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4512285 2354422 256742 412429 1297126 191566
% 100 52 6 9 29 4
1) En person kan förekomma som misstänkt flera gånger under samma år.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 6. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter huvudsaklig verksamhet, 15 år och äldre 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_006_sv.html