Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1)

Rikokset Yhteensä Perusaste Keskiaste Alin korkea-aste Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste/tutkijakoulutus
1 Kaikki rikokset epäillyt 250 374 157 004 77 098 7 007 5 167 4 098
% 100,0 62,7 30,8 2,8 2,1 1,6
Omaisuusrikokset epäillyt 99 262 69 711 25 091 1 994 1 365 1 101
% 100,0 70,2 25,3 2,0 1,4 1,1
Varkausrikokset epäillyt 50 726 37 442 11 809 639 445 391
% 100,1 73,8 23,3 1,3 0,9 0,8
Ryöstörikokset epäillyt 1 310 1 041 259 6 3 1
% 100,1 79,5 19,8 0,5 0,2 0,1
Vahingonteot epäillyt 10 993 7 747 2 870 148 135 93
% 99,9 70,5 26,1 1,3 1,2 0,8
Kavallusrikokset epäillyt 1 630 802 592 133 49 54
% 100,0 49,2 36,3 8,2 3,0 3,3
Petokset epäillyt 19 378 13 441 5 067 353 335 182
% 99,9 69,4 26,1 1,8 1,7 0,9
Maksuvälinepetokset epäillyt 1 516 1 178 291 17 24 6
% 100,0 77,7 19,2 1,1 1,6 0,4
Verorikokset epäillyt 1 020 441 408 97 44 30
% 99,9 43,2 40,0 9,5 4,3 2,9
Väärennysrikokset epäillyt 3 484 2 111 1 047 119 97 110
% 100,1 60,6 30,1 3,4 2,8 3,2
Velallisen epärehellisyys epäillyt 569 196 265 65 16 27
% 99,9 34,4 46,6 11,4 2,8 4,7
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset epäillyt 30 629 16 500 11 591 1 049 894 595
% 99,9 53,9 37,8 3,4 2,9 1,9
Henkirikokset ja niiden yritykset epäillyt 106 66 39 - - 1
% 100,0 62,3 36,8 - - 0,9
Pahoinpitelyrikokset epäillyt 28 508 15 522 10 835 902 756 493
% 100,0 54,4 38,0 3,2 2,7 1,7
Seksuaalirikokset epäillyt 2 305 1 092 891 170 86 66
% 100,1 47,4 38,7 7,4 3,7 2,9
Rattijuopumukset epäillyt 17 200 8 828 6 697 789 514 372
% 100,0 51,3 38,9 4,6 3,0 2,2
Huumausainerikokset epäillyt 19 958 13 130 6 450 151 154 73
% 100,1 65,8 32,3 0,8 0,8 0,4
2 Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteesä epäillyt 424 095 119 327 185 344 40 712 40 903 37 809
% 99,9 28,1 43,7 9,6 9,6 8,9
KOKO VÄESTÖ epäillyt 4 512 285 1 412 785 1 803 888 461 639 431 000 402 973
% 100,0 31,3 40,0 10,2 9,6 8,9
1) Sama henkilö voi esiintyä vuoden aikana useita kertoja epäiltynä

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 7. Eräisiin rikoksiin syylliseksi epäillyt ja koko väestö koulutuksen mukaan, 15 vuotta täyttäneet 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_007_fi.html