Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 7. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och äldre 1)

Brott Totalt Grundnivå Mellannivå Lägsta högre nivå Lägre högskolenivå Högre högskolenivå/förskarutbildning
1 Alla brott Misstänkta 250374 157004 77098 7007 5167 4098
% 100 63 31 3 2 2
Egendomsbrott Misstänkta 99262 69711 25091 1994 1365 1101
% 100 70 25 2 1 1
Stöldbrott Misstänkta 50726 37442 11809 639 445 391
% 100 74 23 1 1 1
Rånbrott Misstänkta 1310 1041 259 6 3 1
% 100 80 20 1 0 0
Skadegörelse Misstänkta 10993 7747 2870 148 135 93
% 100 71 26 1 1 1
Förskingringsbrott Misstänkta 1630 802 592 133 49 54
% 100 49 36 8 3 3
Bedrägerier Misstänkta 19378 13441 5067 353 335 182
% 100 69 26 2 2 1
Betalningsmedelsbedrägerier Misstänkta 1516 1178 291 17 24 6
% 100 78 19 1 2 0
Skattebrott Misstänkta 1020 441 408 97 44 30
% 100 43 40 10 4 3
Förfalskningbrott Misstänkta 3484 2111 1047 119 97 110
% 100 61 30 3 3 3
Oredlighet som gäldenär Misstänkta 569 196 265 65 16 27
% 100 34 47 11 3 5
Brott mot liv och hälsa Misstänkta 30629 16500 11591 1049 894 595
% 100 54 38 3 3 2
Brott mot liv och försök till sådana Misstänkta 106 66 39 - - 1
% 100 62 37 - - 1
Misshandelsbrott Misstänkta 28508 15522 10835 902 756 493
% 100 54 38 3 3 2
Sexualbrott* Misstänkta 2305 1092 891 170 86 66
% 100 47 39 7 4 3
Rattfyllerier Misstänkta 17200 8828 6697 789 514 372
% 100 51 39 5 3 2
Narkotikabrott Misstänkta 19958 13130 6450 151 154 73
% 100 66 32 1 1 0
2 Äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse Misstänkta 424095 119327 185344 40712 40903 37809
% 100 28 44 10 10 9
HELA BEFOLKNINGEN Misstänkta 4512285 1412785 1803888 461639 431000 402973
% 100 31 40 10 10 9
1) En person kan förekomma som misstänkt flera gånger under samma år.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 7. Misstänkta för vissa brott och hela befolkningen efter utbildningsnivå, 15 år och äldre 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_007_sv.html