Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2013

Syntyperä ja ikäluokka Sukupuoli yhteensä Mies Nainen
epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä % epäiltyjen lkm epäiltyjen osuus väestöstä %
Syntyperä yhteensä Ikäluokka yhteensä 105 327 1,9 82 669 3,1 22 658 0,8
0 - 14 5 675 0,6 4 061 0,9 1 614 0,4
15 - 17 9 575 5,1 6 943 7,3 2 632 2,9
18 - 20 10 389 5,1 8 204 8,0 2 185 2,2
21 - 24 11 816 4,4 9 515 6,9 2 301 1,7
25 - 29 12 558 3,7 10 098 5,8 2 460 1,5
30 - 39 19 842 2,9 15 916 4,6 3 926 1,2
40 - 49 16 563 2,4 12 874 3,6 3 689 1,1
yli 50 18 906 0,9 15 055 1,5 3 851 0,3
Suomalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 93 262 1,8 73 177 2,9 20 085 0,8
0 - 14 5 061 0,6 3 610 0,8 1 451 0,4
15 - 17 8 937 5,0 6 463 7,1 2 474 2,8
18 - 20 9 512 4,9 7 487 7,6 2 025 2,1
21 - 24 10 368 4,1 8 307 6,4 2 061 1,7
25 - 29 10 537 3,4 8 447 5,3 2 090 1,4
30 - 39 16 640 2,7 13 347 4,2 3 293 1,1
40 - 49 14 524 2,2 11 332 3,4 3 192 1,0
yli 50 17 680 0,8 14 181 1,5 3 499 0,3
Suomessa syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 91 386 1,8 71 775 2,9 19 611 0,8
0 - 14 4 964 0,6 3 534 0,8 1 430 0,4
15 - 17 8 805 5,0 6 369 7,1 2 436 2,8
18 - 20 9 345 4,9 7 366 7,6 1 979 2,1
21 - 24 10 103 4,0 8 117 6,4 1 986 1,6
25 - 29 10 183 3,3 8 199 5,3 1 984 1,3
30 - 39 16 057 2,7 12 891 4,2 3 166 1,1
40 - 49 14 290 2,2 11 151 3,4 3 139 1,0
yli 50 17 636 0,8 14 145 1,5 3 491 0,3
Ulkomailla syntynyt suomalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 1 876 4,0 1 402 5,8 474 2,1
0 - 14 97 1,0 76 1,5 21 0,4
15 - 17 132 7,1 94 10,3 38 4,0
18 - 20 167 9,2 121 13,3 46 5,1
21 - 24 265 8,3 190 11,8 75 4,8
25 - 29 354 7,3 248 9,9 106 4,6
30 - 39 583 4,3 456 6,6 127 1,9
40 - 49 234 2,7 181 4,1 53 1,3
yli 50 44 1,2 36 1,9 - -
Ulkomaalaistaustainen yhteensä Ikäluokka yhteensä 9 896 3,5 7 509 5,3 2 387 1,7
0 - 14 605 1,2 443 1,7 162 0,7
15 - 17 622 7,3 468 10,7 154 3,7
18 - 20 777 8,0 630 12,6 147 3,2
21 - 24 1 117 6,2 908 9,9 209 2,4
25 - 29 1 603 4,9 1 266 7,4 337 2,2
30 - 39 2 529 4,1 1 944 6,0 585 2,0
40 - 49 1 672 3,6 1 203 5,2 469 2,1
yli 50 971 1,8 647 2,6 324 1,1
Suomessa syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 737 1,8 552 2,6 185 0,9
0 - 14 293 0,9 224 1,3 69 0,4
15 - 17 232 7,6 170 11,0 62 4,1
18 - 20 142 7,3 107 10,6 35 3,8
21 - 24 31 5,5 21 7,2 10 3,7
25 - 29 - - - - - -
30 - 39 - - - - - -
40 - 49 - - - - - -
yli 50 16 0,6 13 0,9 - -
Ulkomailla syntynyt ulkomaalaistaustainen Ikäluokka yhteensä 9 159 3,8 6 957 5,8 2 202 1,9
0 - 14 312 1,7 219 2,4 93 1,1
15 - 17 390 7,1 298 10,6 92 3,4
18 - 20 635 8,2 523 13,1 112 3,0
21 - 24 1 086 6,2 887 9,9 199 2,3
25 - 29 1 594 4,9 1 260 7,4 334 2,2
30 - 39 2 521 4,1 1 937 6,0 584 2,0
40 - 49 1 666 3,6 1 199 5,2 467 2,1
yli 50 955 1,9 634 2,7 321 1,2
Tuntematon Ikäluokka yhteensä 2 169 - 1 983 - 186 -
0 - 14 - - - - - -
15 - 17 16 - 12 - - -
18 - 20 100 - 87 - 13 -
21 - 24 331 - 300 - 31 -
25 - 29 418 - 385 - 33 -
30 - 39 673 - 625 - 48 -
40 - 49 367 - 339 - 28 -
yli 50 255 - 227 - 28 -

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 2.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2013, Liitetaulukko 8. Rikoksiin syylliseksi epäillyt syntyperän, ikäluokan ja sukupuolen mukaan ja epäiltyjen osuus väestöstä 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_008_fi.html