Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 8. Misstänkta för brott efter härkomst, åldersgrupp och kön och andelen misstänkta av befolkningen 2013

Härkomst och åldersgrupp Kön totalt Män Kvinnor
Misstänkta andelen misstänkta av befolkningen % Misstänkta andelen misstänkta av befolkningen % Misstänkta andelen misstänkta av befolkningen %
Härkomst totalt Åldersgrupper totalt 105 327 1,9 82 669 3,1 22 658 0,8
0 - 14 5 675 0,6 4 061 0,9 1 614 0,4
15 - 17 9 575 5,1 6 943 7,3 2 632 2,9
18 - 20 10 389 5,1 8 204 8,0 2 185 2,2
21 - 24 11 816 4,4 9 515 6,9 2 301 1,7
25 - 29 12 558 3,7 10 098 5,8 2 460 1,5
30 - 39 19 842 2,9 15 916 4,6 3 926 1,2
40 - 49 16 563 2,4 12 874 3,6 3 689 1,1
över 50 18 906 0,9 15 055 1,5 3 851 0,3
Finländsk bakgrund totalt Åldersgrupper totalt 93 262 1,8 73 177 2,9 20 085 0,8
0 - 14 5 061 0,6 3 610 0,8 1 451 0,4
15 - 17 8 937 5,0 6 463 7,1 2 474 2,8
18 - 20 9 512 4,9 7 487 7,6 2 025 2,1
21 - 24 10 368 4,1 8 307 6,4 2 061 1,7
25 - 29 10 537 3,4 8 447 5,3 2 090 1,4
30 - 39 16 640 2,7 13 347 4,2 3 293 1,1
40 - 49 14 524 2,2 11 332 3,4 3 192 1,0
över 50 17 680 0,8 14 181 1,5 3 499 0,3
Finlandsfödda med finländsk bakgrund Åldersgrupper totalt 91 386 1,8 71 775 2,9 19 611 0,8
0 - 14 4 964 0,6 3 534 0,8 1 430 0,4
15 - 17 8 805 5,0 6 369 7,1 2 436 2,8
18 - 20 9 345 4,9 7 366 7,6 1 979 2,1
21 - 24 10 103 4,0 8 117 6,4 1 986 1,6
25 - 29 10 183 3,3 8 199 5,3 1 984 1,3
30 - 39 16 057 2,7 12 891 4,2 3 166 1,1
40 - 49 14 290 2,2 11 151 3,4 3 139 1,0
över 50 17 636 0,8 14 145 1,5 3 491 0,3
Utlandsfödda med finländsk bakgrund Åldersgrupper totalt 1 876 4,0 1 402 5,8 474 2,1
0 - 14 97 1,0 76 1,5 21 0,4
15 - 17 132 7,1 94 10,3 38 4,0
18 - 20 167 9,2 121 13,3 46 5,1
21 - 24 265 8,3 190 11,8 75 4,8
25 - 29 354 7,3 248 9,9 106 4,6
30 - 39 583 4,3 456 6,6 127 1,9
40 - 49 234 2,7 181 4,1 53 1,3
över 50 44 1,2 36 1,9 - -
Utländsk bakgrund totalt Åldersgrupper totalt 9 896 3,5 7 509 5,3 2 387 1,7
0 - 14 605 1,2 443 1,7 162 0,7
15 - 17 622 7,3 468 10,7 154 3,7
18 - 20 777 8,0 630 12,6 147 3,2
21 - 24 1 117 6,2 908 9,9 209 2,4
25 - 29 1 603 4,9 1 266 7,4 337 2,2
30 - 39 2 529 4,1 1 944 6,0 585 2,0
40 - 49 1 672 3,6 1 203 5,2 469 2,1
över 50 971 1,8 647 2,6 324 1,1
Finlandsfödda med utländsk bakgrund Åldersgrupper totalt 737 1,8 552 2,6 185 0,9
0 - 14 293 0,9 224 1,3 69 0,4
15 - 17 232 7,6 170 11,0 62 4,1
18 - 20 142 7,3 107 10,6 35 3,8
21 - 24 31 5,5 21 7,2 10 3,7
25 - 29 - - - - - -
30 - 39 - - - - - -
40 - 49 - - - - - -
över 50 16 0,6 13 0,9 - -
Utlandsfödda med utländsk bakgrund Åldersgrupper totalt 9 159 3,8 6 957 5,8 2 202 1,9
0 - 14 312 1,7 219 2,4 93 1,1
15 - 17 390 7,1 298 10,6 92 3,4
18 - 20 635 8,2 523 13,1 112 3,0
21 - 24 1 086 6,2 887 9,9 199 2,3
25 - 29 1 594 4,9 1 260 7,4 334 2,2
30 - 39 2 521 4,1 1 937 6,0 584 2,0
40 - 49 1 666 3,6 1 199 5,2 467 2,1
över 50 955 1,9 634 2,7 321 1,2
Härkomst okänd Åldersgrupper totalt 2 169 - 1 983 - 186 -
0 - 14 - - - - - -
15 - 17 16 - 12 - - -
18 - 20 100 - 87 - 13 -
21 - 24 331 - 300 - 31 -
25 - 29 418 - 385 - 33 -
30 - 39 673 - 625 - 48 -
40 - 49 367 - 339 - 28 -
över 50 255 - 227 - 28 -

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 8. Misstänkta för brott efter härkomst, åldersgrupp och kön och andelen misstänkta av befolkningen 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_008_sv.html