Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 10. Kommunal parkeringsövervakning 2013, övriga åtgärder av parkeringsvakter

Stad Höjda felparkerings- avgifter Skriftliga anmärkninsgar Beslut om klampning Flyttade pga. felparkering Varav upplags- flyttningar Felparkerings- avgifter som gått till utsökning Antal begäran om omprövning Inkomster av felparkering- avgifter (euro)
Totalt 215 304 20 939 32 9 010 3 578 69 501 41 560 34 258 039
Esbo 11 024 1 883 0 725 633 5 217 4 614 2 180 550
Helsingfors 76 791 4 376 18 6 652 1 659 21 455 13 655 11 214 124
Vanda 12 678 582 0 799 799 5 122 2 474 2 048 101
Hyvinge 2 592 875 - - - 1 364 880 473 701
Tavastehus 3 154 85 7 2 0 905 462 470 665
Idensalmi 474 - - - - 286 - -
Imatra 174 133 0 0 0 160 47 103 370
Joensuu 3 897 167 0 2 2 1 096 627 718 275
Jyväskylä 7 178 1 715 - 36 29 4 307 1 424 1 409 697
Träskända 2 111 352 0 7 7 662 230 231 944
Kajana 931 395 0 12 14 236 5 145 053
Kangasala 1 029 85 0 0 0 293 177 143 322
Kervo 1 164 81 0 - - 435 243 126 720
Karleby 3 687 1 548 0 0 0 1 469 678 539 782
Kotka 1 643 - - 3 - 538 617 390 000
Kouvola 2 752 - - - - 1 209 602 485 280
Kuopio 5 857 287 1 409 73 1 930 2 448 1 120 854
Lahtis 6 504 1 241 5 - - 1 998 1 108 992 941
Villmanstrand 2 562 1 178 0 - - 642 1 159 565 885
Lojo 1 727 0 0 0 0 788 476 265 938
Mariehamn 765 47 - 61 2 199 96 165 449
S:t Michel 3 883 948 - - - 1 029 266 527 842
Nådendal 457 5 - - - 30 71 62 306
Nokia 937 - - - - 1 - -
Uleåborg 5 777 0 0 0 0 1 945 776 1 093 659
Jakobstad 800 0 0 - - 0 70 66 336
Björneborg 7 623 - - - 78 2 015 453 853 729
Borgå 4 139 370 - 1 1 942 832 698 512
Reso - - - - - - - 1 500
Raumo 1 906 630 - - - 758 452 296 293
Riihimäki 1 535 - - - - 308 348 277 471
Rovaniemi 3 019 604 0 0 0 863 533 459 785
Nyslott 1 126 2 1 - - 378 299 203 873
Seinäjoki 2 377 1 125 0 0 0 558 615 323 940
Siilinjärvi 1 504 71 0 0 0 0 213 250 064
Tammerfors 15 628 137 0 8 8 5 550 2 172 2 900 000
Torneå - 87 0 0 0 65 38 64 223
Åbo 10 015 1 150 0 293 273 3 166 1 574 1 534 007
Vasa 5 335 701 0 0 0 1 384 772 779 229
Varkaus 549 79 0 0 0 198 54 73 619

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 2.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2013, Tabellbilaga 10. Kommunal parkeringsövervakning 2013, övriga åtgärder av parkeringsvakter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2013/polrik_2013_2014-04-02_tau_010_sv.html