Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-maaliskuussa 2010-2014 (ennakkotieto)

Rikos 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki rikokset 1) 89 774 95 096 92 658 90 361 93 906
A. Omaisuusrikokset 49 012 51 029 49 288 48 081 54 049
Murrot yhteensä 7 407 7 695 6 748 6 143 7 325
Asuntomurrot 1 168 1 162 1 162 1 019 1 356
- vapaa-ajan asunnosta 201 228 251 199 424
- muusta asunnosta 967 934 911 820 932
Liikemurrot 843 864 773 772 875
Moottoriajoneuvomurrot 2 577 2 816 2 376 1 823 2 093
Muut murrot 2 819 2 853 2 437 2 529 3 001
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 1 917 1 763 1 500 1 112 1 356
- moottoriajoneuvon anastus 198 155 167 153 153
- moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 181 186 176 171 147
- moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö - - 1 - -
- moottoriajoneuvon käyttövarkaus 1 533 1 422 1 153 785 1 052
- törkeä moottoriajoneuvon käyttövarkaus 5 - 3 3 4
Ryöstöt yhteensä 312 379 376 315 373
- törkeä ryöstö 38 47 54 42 52
Vahingonteot yhteensä 8 935 9 890 8 817 8 782 10 352
- törkeä vahingonteko 48 40 46 44 62
Kavallukset yhteensä 736 765 791 896 780
- törkeä kavallus 64 78 97 107 91
Petokset yhteensä 4 465 4 584 5 451 5 817 6 648
- törkeä petos 287 345 255 320 289
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 7 842 9 770 9 297 8 793 8 120
Tappo, murha tai surma 27 21 22 24 27
Tapon, murhan tai surman yritys 74 64 83 53 84
Pahoinpitelyt yhteensä 7 327 9 225 8 760 8 323 7 651
- törkeä pahoinpitely 433 477 428 426 398
C. Seksuaalirikokset 606 662 1 061 821 731
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 230 355 375 362 356
Raiskaus 283 185 255 208 246
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 3 312 3 422 3 526 3 215 2 961
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 418 484 481 408 449
- kohdistunut poliisin henkilökuntaan 371 435 437 370 417
Haitanteko virkamiehelle 493 531 523 459 468
- haitanteko kohdistunut poliisin henkilökuntaan 484 520 514 453 454
E. Eräät liikennerikokset 10 826 11 115 10 423 9 607 10 109
Rattijuopumukset yhteensä 3 955 4 088 4 048 3 815 3 822
- törkeä rattijuopumus 2 202 2 187 2 227 1 946 1 738
F. Muut rikokset 18 176 19 098 19 063 19 844 17 936
Huumausainerikokset yhteensä 4 817 5 029 5 029 5 825 4 936
- törkeä huumausainerikos 255 241 268 294 227
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 510 720 732 790 616
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.04.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-maaliskuussa 2010-2014 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/01/polrik_2014_01_2014-04-16_tau_001_fi.html