Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-mars 2010-2014 (preliminär uppgift)

Brott 2010 2011 2012 2013 2014
Alla brott 89 774 95 096 92 658 90 361 93 906
A. Egendomsbrott 49 012 51 029 49 288 48 081 54 049
Inbrott totalt 7 407 7 695 6 748 6 143 7 325
Inbrott i bostad 1 168 1 162 1 162 1 019 1 356
- i fritidsbostadshus 201 228 251 199 424
- i annan bostad 967 934 911 820 932
Inbrott i affärslokal 843 864 773 772 875
Inbrott i motorfordon 2 577 2 816 2 376 1 823 2 093
Annan stöld genom olovligt intrång 2 819 2 853 2 437 2 529 3 001
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 917 1 763 1 500 1 112 1 356
- tillgrepp av motorfordon 198 155 167 153 153
- olovligt brukande av motorfordon 181 186 176 171 147
- grovt olovligt brukande av motorfordon - - 1 - -
- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 1 533 1 422 1 153 785 1 052
- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 5 - 3 3 4
Rån 312 379 376 315 373
- grovt rån 38 47 54 42 52
Skadegörelse 8 935 9 890 8 817 8 782 10 352
- grov skadegörelse 48 40 46 44 62
Förskingring 736 765 791 896 780
- grov förskingring 64 78 97 107 91
Bedrägeri 4 465 4 584 5 451 5 817 6 648
- grovt bedrägeri 287 345 255 320 289
B. Brott mot liv och hälsa 7 842 9 770 9 297 8 793 8 120
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 27 21 22 24 27
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 74 64 83 53 84
Misshandel 7 327 9 225 8 760 8 323 7 651
- grov misshandel 433 477 428 426 398
C. Sexualbrott 606 662 1 061 821 731
Sexuellt utnyttjande av barn 230 355 375 362 356
Våldtäkt 283 185 255 208 246
D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 3 312 3 422 3 526 3 215 2 961
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 418 484 481 408 449
- riktat mot polispersonal 371 435 437 370 417
Hindrande av tjänsteman 493 531 523 459 468
- hindrande riktat mot polispersonal 484 520 514 453 454
E. Vissa trafikbrott 10 826 11 115 10 423 9 607 10 109
Rattfylleri 3 955 4 088 4 048 3 815 3 822
- grovt rattfylleri 2 202 2 187 2 227 1 946 1 738
F. Övriga brott 18 176 19 098 19 063 19 844 17 936
Narkotikabrott 4 817 5 029 5 029 5 825 4 936
- grovt narkotikabrott 255 241 268 294 227
Alkoholbrott/Alkoholförseelse 1) 510 720 732 790 616
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 09 1734 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 16.04.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-mars 2010-2014 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/01/polrik_2014_01_2014-04-16_tau_001_sv.html