Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-kesäkuussa 2010-2014 (ennakkotieto)

Rikos 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki rikokset 1) 207 257 216 801 205 798 202 209 200 899
A. Omaisuusrikokset 115 716 119 791 111 989 111 840 115 927
Murrot yhteensä 17 659 18 222 16 218 14 671 16 234
Asuntomurrot 3 000 2 979 2 858 2 471 3 091
- vapaa-ajan asunnosta 721 785 718 709 1 031
- muusta asunnosta 2 279 2 194 2 140 1 762 2 060
Liikemurrot 1 869 2 031 1 818 1 790 1 924
Moottoriajoneuvomurrot 5 976 6 474 5 096 4 250 4 313
Muut murrot 6 814 6 738 6 446 6 160 6 906
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 4 927 5 234 4 083 3 364 3 505
- moottoriajoneuvon anastus 605 636 494 475 416
- moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 455 430 402 370 345
- moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö - - 2 1 -
- moottoriajoneuvon käyttövarkaus 3 846 4 160 3 174 2 511 2 735
- törkeä moottoriajoneuvon käyttövarkaus 21 8 11 7 9
Ryöstöt yhteensä 687 777 816 686 801
- törkeä ryöstö 80 89 107 92 102
Vahingonteot yhteensä 23 171 24 799 20 826 20 092 21 070
- törkeä vahingonteko 112 91 115 118 136
Kavallukset yhteensä 1 561 1 556 1 547 1 766 1 509
- törkeä kavallus 149 148 177 182 178
Petokset yhteensä 8 222 8 612 10 526 11 467 11 799
- törkeä petos 524 631 509 576 628
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 17 721 21 264 20 255 18 852 17 042
Tappo, murha tai surma 55 46 45 48 52
Tapon, murhan tai surman yritys 155 151 188 124 163
Pahoinpitelyt yhteensä 16 510 19 965 18 996 17 650 16 002
- törkeä pahoinpitely 998 1 032 913 869 794
C. Seksuaalirikokset 1 212 1 387 1 934 1 852 1 458
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 545 678 806 981 737
Raiskaus 436 440 522 437 486
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 6 846 7 158 7 346 6 776 6 066
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 870 980 940 837 864
- kohdistunut poliisin henkilökuntaan 779 883 854 757 794
Haitanteko virkamiehelle 1 069 1 129 1 090 953 906
- haitanteko kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 051 1 108 1 069 938 881
E. Eräät liikennerikokset 26 304 26 229 23 478 21 783 22 131
Rattijuopumukset yhteensä 10 103 10 175 9 298 8 705 8 580
- törkeä rattijuopumus 5 435 5 423 5 026 4 422 4 073
F. Muut rikokset 39 458 40 972 40 796 41 106 38 275
Huumausainerikokset yhteensä 10 021 10 086 9 851 11 174 10 185
- törkeä huumausainerikos 520 508 539 535 581
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 2 152 2 506 2 667 2 388 1 939
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-kesäkuussa 2010-2014 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/02/polrik_2014_02_2014-07-11_tau_001_fi.html