Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-juni 2010-2014 (preliminär uppgift)

Brott 2010 2011 2012 2013 2014
Alla brott 1) 207 257 216 801 205 798 202 209 200 899
A. Egendomsbrott 115 716 119 791 111 989 111 840 115 927
Inbrott totalt 17 659 18 222 16 218 14 671 16 234
Inbrott i bostad 3 000 2 979 2 858 2 471 3 091
- i fritidsbostadshus 721 785 718 709 1 031
- i annan bostad 2 279 2 194 2 140 1 762 2 060
Inbrott i affärslokal 1 869 2 031 1 818 1 790 1 924
Inbrott i motorfordon 5 976 6 474 5 096 4 250 4 313
Annan stöld genom olovligt intrång 6 814 6 738 6 446 6 160 6 906
Olovligt brukande eller tillgrepp av motorfordon, bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 4 927 5 234 4 083 3 364 3 505
- tillgrepp av motorfordon 605 636 494 475 416
- olovligt brukande av motorfordon 455 430 402 370 345
- grovt olovligt brukande av motorfordon - - 2 1 -
- bruksstöld av motordrivet fortskaffningsmedel 3 846 4 160 3 174 2 511 2 735
- grov bruksstöld av motordrivet fortkskaffningsmedel 21 8 11 7 9
Rån 687 777 816 686 801
- grovt rån 80 89 107 92 102
Skadegörelse 23 171 24 799 20 826 20 092 21 070
- grov skadegörelse 112 91 115 118 136
Förskingring 1 561 1 556 1 547 1 766 1 509
- grov förskingring 149 148 177 182 178
Bedrägeri 8 222 8 612 10 526 11 467 11 799
- grovt bedrägeri 524 631 509 576 628
B. Brott mot liv och hälsa 17 721 21 264 20 255 18 852 17 042
Dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 55 46 45 48 52
Försök till dråp, mord eller dråp under förmildrande omständigheter 155 151 188 124 163
Misshandel 16 510 19 965 18 996 17 650 16 002
- grov misshandel 998 1 032 913 869 794
C. Sexualbrott 1 212 1 387 1 934 1 852 1 458
Sexuellt utnyttjande av barn 545 678 806 981 737
Våldtäkt 436 440 522 437 486
D. Brott mot rättskipning, myndigheter och allmän ordning 6 846 7 158 7 346 6 776 6 066
(Våldsamt) motstånd mot tjänsteman 870 980 940 837 864
- riktat mot polispersonal 779 883 854 757 794
Hindrande av tjänsteman 1 069 1 129 1 090 953 906
- hindrande riktat mot polispersonal 1 051 1 108 1 069 938 881
E. Vissa trafikbrott 26 304 26 229 23 478 21 783 22 131
Rattfylleri 10 103 10 175 9 298 8 705 8 580
- grovt rattfylleri 5 435 5 423 5 026 4 422 4 073
F. Övriga brott 39 458 40 972 40 796 41 106 38 275
Narkotikabrott 10 021 10 086 9 851 11 174 10 185
- grovt narkotikabrott 520 508 539 535 581
Alkoholbrott/Alkoholförseelse 2 152 2 506 2 667 2 388 1 939
1) Exkl. äventyrande av trafiksäkerheten, smitning i vägtrafik, trafikförseelse, brott mot viss social lagstifning om vägtransporter och fordonsförseelse.

Källa: Brottslighet som kommit till polisens kännedom 2014, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Brottslighet som kommit till polisens kännedom [e-publikation].
ISSN=1798-2235. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Utveckling av vissa brottstyper under januari-juni 2010-2014 (preliminär uppgift) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/02/polrik_2014_02_2014-07-11_tau_001_sv.html