Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 11.7.2014

Rikosten määrä väheni hieman tammi-kesäkuussa 2014

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 200 900 rikosta, mikä on 1 300 tapausta (0,6 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 115 900, mikä on 4 100 tapausta (3,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2013. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 000, mikä on 1 800 tapausta (9,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Lisäksi kirjattiin 189 100 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2014
Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuoden 2014 tammi-kesäkuussa petoksia tuli ilmi 11 800, mikä on 2,9 prosenttia edellisvuotta enemmän. 2000-luvulla petoksia on ollut aiempina vuosina tammi-kesäkuussa keskimäärin 7 300. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana 630, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana ilmi 3 800, mikä on 100 tapausta (2,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 61, eli 14 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksia on 2000-luvulla aiempina vuosina ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 2 000.

Ryöstöjä ilmoitettiin 800, mikä oli 16,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa, mutta yhtä paljon kuin edellisen kymmenen vuoden aikana keskimäärin.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 3 500, mikä oli 4,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2013 tammi-kesäkuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuussa ilmi 21 100, mikä on 4,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vahingontekoja on 2000–luvulla aiempina vuosina ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 23 200.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana 16 000, mikä oli 1 650 tapausta (9,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. 2000–luvulla aiempina vuosina pahoinpitelyrikoksia on ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 15 300. Verrattuna vuoden 2013 tammi-kesäkuuhun törkeät pahoinpitelyt vähenivät 8,6 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 800. 

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa 490, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 440. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-kesäkuussa keskimäärin 380. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 740, mikä on 24,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Ilmitulleet lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt ovat viime vuosina lisääntyneet huomattavasti. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 8 600, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 7,9 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 5,2 prosenttia. Edellisen kymmenen vuoden aikana rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-kesäkuussa keskimäärin 11 400.

Huumausainerikoksia kirjattiin 10 200, mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 8,6 prosenttia. Niitä tuli ilmi 580.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Kaikki rikokset 1) 33 393 630 36 306 -3 065 35 855 -3 859 200 899 -1 310
Murto 2 764 309 2 995 -56 3 082 60 16 234 1 563
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 590 56 760 -107 795 -56 3 505 140
Ryöstö 123 23 174 58 144 -11 801 115
Vahingonteko 3 710 684 3 611 -537 3 300 -836 21 070 978
Tappo, murha ja surma 7 1 7 1 12 - 52 4
Pahoinpitely 2 596 15 2 925 -447 2 749 -625 16 002 -1 648
Raiskaus 83 10 75 -1 95 15 486 49
Rattijuopumus 1 332 8 1 654 -20 1 844 -48 8 580 -125
Huumausainerikokset 1 764 -71 1 663 -133 1 685 -33 10 185 -989
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2014 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos 2014 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 32 015 -5 983 32 544 -3 579 29 432 -2 518 189 130 -38 137
-nopeusrajoitusten rikkominen 1) 21 639 -5 529 23 496 -2 537 20 764 -1 956 129 853 -32 035
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 303,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 11.7.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 2. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/polrik/2014/02/polrik_2014_02_2014-07-11_tie_001_fi.html