Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2010–2014 (ennakkotieto)

Rikos 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki rikokset 1) 331 950 347 018 328 529 324 650 316 839
A. Omaisuusrikokset 189 295 195 753 183 227 183 842 183 830
Murrot yhteensä 29 147 29 830 27 123 24 387 25 601
Asuntomurrot 4 992 4 895 5 002 4 245 4 818
- vapaa-ajan asunnosta 1 184 1 261 1 182 1 242 1 446
- muusta asunnosta 3 808 3 634 3 820 3 003 3 372
Liikemurrot 3 164 3 323 3 076 2 928 3 062
Moottoriajoneuvomurrot 9 953 10 511 8 422 7 166 6 948
Muut murrot 11 038 11 101 10 623 10 048 10 773
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 8 706 9 354 7 025 6 239 6 061
- moottoriajoneuvon anastus 1 160 1 242 943 855 779
- moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 726 709 657 574 576
- moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö - - 2 1 -
- moottoriajoneuvon käyttövarkaus 6 790 7 388 5 407 4 793 4 683
- törkeä moottoriajoneuvon käyttövarkaus 30 15 16 16 23
Ryöstöt yhteensä 1 132 1 204 1 247 1 108 1 290
- törkeä ryöstö 118 150 151 136 138
Vahingonteot yhteensä 37 504 40 455 34 160 33 321 32 957
- törkeä vahingonteko 185 157 187 208 198
Kavallukset yhteensä 2 504 2 462 2 481 2 732 2 310
- törkeä kavallus 242 214 258 272 275
Petokset yhteensä 12 098 13 258 15 917 17 503 16 744
- törkeä petos 746 891 807 852 919
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 27 190 32 508 30 830 28 650 26 322
Tappo, murha tai surma 85 82 65 73 79
Tapon, murhan tai surman yritys 231 236 276 194 264
Pahoinpitelyt yhteensä 25 187 30 427 28 804 26 707 24 559
- törkeä pahoinpitely 1 521 1 591 1 401 1 357 1 240
C. Seksuaalirikokset 1 846 2 286 2 731 2 606 2 232
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 829 1 096 1 181 1 301 1 085
Raiskaus 632 741 809 748 757
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 10 250 10 892 10 991 10 199 9 440
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 274 1 457 1 433 1 258 1 290
- kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 139 1 330 1 299 1 153 1 173
Haitanteko virkamiehelle 1 632 1 720 1 634 1 415 1 409
- haitanteko kohdistunut poliisin henkilökuntaan 1 599 1 689 1 600 1 387 1 376
E. Eräät liikennerikokset 41 932 41 714 37 694 34 682 34 906
Rattijuopumukset yhteensä 16 393 16 304 14 915 13 724 13 440
- törkeä rattijuopumus 8 663 8 695 8 029 6 990 6 435
F. Muut rikokset 61 437 63 865 63 056 64 671 60 109
Huumausainerikokset yhteensä 15 300 15 402 15 446 17 181 15 826
- törkeä huumausainerikos 828 752 789 915 831
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 3 418 4 092 3 928 3 860 2 994
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 15.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys tammi-syyskuussa 2010–2014 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/03/polrik_2014_03_2014-10-15_tau_001_fi.html