Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2010-2014 (ennakkotieto)

Rikos 2010 2011 2012 2013 2014
Kaikki rikokset 1) 431 959 457 147 424 835 424 434 417 479
A. Omaisuusrikokset 247 173 259 648 237 422 240 359 241 163
Murrot yhteensä 38 516 39 686 35 130 32 529 33 954
Asuntomurrot 6 456 6 677 6 294 5 763 6 373
- vapaa-ajan asunnosta 1 526 1 816 1 479 1 794 1 839
- muusta asunnosta 4 930 4 861 4 815 3 969 4 534
Liikemurrot 4 088 4 532 4 010 3 837 4 039
Moottoriajoneuvomurrot 13 489 13 829 10 741 9 586 9 237
Muut murrot 14 483 14 648 14 085 13 343 14 305
Moottoriajoneuvon luvattomat käytöt ja anastukset, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudet yhteensä 11 158 11 971 8 813 7 960 7 778
- moottoriajoneuvon anastus 1 408 1 531 1 112 1 061 1 034
- moottoriajoneuvoon kohdistunut luvaton käyttö 910 937 840 744 758
- moottoriajoneuvoon kohdistunut törkeä luvaton käyttö 2 - 2 1 2
- moottoriajoneuvon käyttövarkaus 8 802 9 483 6 840 6 134 5 954
- törkeä moottoriajoneuvon käyttövarkaus 36 20 19 20 30
Ryöstöt yhteensä 1 531 1 634 1 648 1 531 1 700
- törkeä ryöstö 157 206 217 199 210
Vahingonteot yhteensä 49 144 55 024 44 373 43 371 42 512
- törkeä vahingonteko 240 220 239 259 257
Kavallukset yhteensä 3 298 3 229 3 272 3 564 3 077
- törkeä kavallus 325 290 373 352 373
Petokset yhteensä 15 741 17 786 20 835 22 751 23 428
- törkeä petos 953 1 142 1 033 1 096 1 518
B. Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 35 563 42 571 40 460 37 861 35 066
Tappo, murha tai surma 112 114 91 100 102
Tapon, murhan tai surman yritys 310 311 354 268 328
Pahoinpitelyt yhteensä 32 936 39 855 37 857 35 355 32 763
- törkeä pahoinpitely 2 006 2 078 1 884 1 809 1 651
C. Seksuaalirikokset 2 424 3 008 3 576 3 329 3 013
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 106 1 459 1 590 1 673 1 429
Raiskaus 822 989 1 020 977 1 009
D. Rikokset oikeudenkäyttöä, viranomaista ja yleistä järjestystä vastaan 13 549 14 352 14 375 13 649 12 567
Virkamiehen (väkivaltainen) vastustaminen 1 683 1 947 1 857 1 685 1 707
Haitanteko virkamiehelle 2 161 2 300 2 182 1 914 1 856
E. Eräät liikennerikokset 53 266 53 996 47 960 45 248 45 527
Rattijuopumukset yhteensä 21 162 21 500 19 166 18 053 17 662
- törkeä rattijuopumus 11 246 11 409 10 351 9 029 8 325
F. Muut rikokset 79 984 83 572 81 042 83 988 80 143
Huumausainerikokset yhteensä 19 653 20 243 20 041 22 604 21 689
- törkeä huumausainerikos 1 071 1 024 1 020 1 226 1 132
Alkoholirikos/Alkoholirikkomus 4 042 5 092 4 598 4 566 3 689
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2014, 4. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.01.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 4. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Eräiden rikostyyppien kehitys 2010-2014 (ennakkotieto) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2014/04/polrik_2014_04_2015-01-19_tau_001_fi.html