Publicerad: 15.11.2007

570 700 elever i grundskolan år 2007

Enligt Statistikcentralen fanns det 570 700 elever i grundskolan år 2007. Antalet elever i grundskolan minskade med 1,4 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Hösten 2007 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 3 263, dvs. 130 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 97 procent av grundskolorna.

Elever i grundskolor efter landskap 2007

Landskap där skolan är belägen Grundskolor
som är
verksamma
Förändring
från
föregående
år
Elever
totalt
Pojkar
%
Flickor
%
Hela landet totalt 3 263 -130 570 689 51,2 48,8
Fasta Finland 3 238 -130 567 742 51,2 48,8
Nyland 553 -5 145 234 51,1 48,9
Östra Nyland 91 -4 11 786 51,4 48,6
Egentliga Finland 273 -8 47 716 51,5 48,5
Satakunta 168 -3 23 862 51,4 48,6
Egentliga Tavastland 117 -4 18 875 51,1 48,9
Birkaland 253 -12 49 624 51,1 48,9
Päijänne-Tavastland 102 -9 20 858 50,4 49,6
Kymmenedalen 107 -7 18 753 51,3 48,7
Södra Karelen 72 -1 13 251 50,5 49,5
Södra Savolax 129 -7 15 893 51,1 48,9
Norra Savolax 157 -11 26 424 51,1 48,9
Norra Karelen 114 -7 17 443 51,4 48,6
Mellersta Finland 184 -9 29 307 51,2 48,8
Södra Österbotten 193 -15 22 323 51,7 48,3
Österbotten 161 -3 19 810 52,0 48,0
Mellersta Österbotten 67 -1 8 566 50,0 50,0
Norra Österbotten 292 -13 49 316 51,5 48,5
Kajanaland 61 -4 8 924 50,7 49,3
Lappland 144 -7 19 777 51,2 48,8
Åland 25 0 2 947 51,3 48,7
Åland 25 0 2 947 51,3 48,7

Källa: Utbildningsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Strandberg (09) 1734 3281, Irma Suovirta (09) 1734 3280, koulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 15.11.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2007. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2007/pop_2007_2007-11-15_tie_001_sv.html