Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2010

Landskap där skolan är belägen Skolor Elever, förskoleundervisning Elever, årskurser 1-6 Elever, årskurser 7-9 Elever, tilläggsundervisning (årskurs 10) Elever totalt Elever, årskurs 1 Grundskolans avgångsbetyg
Hela landet totalt 2 952 13 146 345 615 186 368 1 294 546 423 57 876 64 957
Fasta Finland totalt 2 929 13 146 343 775 185 371 1 290 543 582 57 593 64 621
Nyland 538 2 277 90 919 47 942 636 141 774 15 616 16 545
Östra Nyland 77 380 7 062 3 784 0 11 226 1 193 1 362
Egentliga Finland 244 708 29 153 15 712 58 45 631 4 753 5 387
Satakunta 147 529 13 941 7 945 11 22 426 2 277 2 787
Egentliga Tavastland 106 375 11 638 6 298 40 18 351 1 951 2 135
Birkaland 228 1 602 30 330 16 114 144 48 190 5 169 5 622
Päijänne-Tavastland 96 360 12 549 6 831 35 19 775 2 003 2 446
Kymmenedalen 106 235 11 047 6 225 34 17 541 1 748 2 242
Södra Karelen 67 104 7 729 4 487 1 12 321 1 223 1 602
Södra Savolax 115 481 9 029 5 174 20 14 704 1 463 1 828
Norra Savolax 141 566 15 480 8 524 56 24 626 2 471 3 061
Norra Karelen 94 510 10 032 5 583 3 16 128 1 588 1 917
Mellersta Finland 159 649 17 602 9 584 29 27 864 3 089 3 311
Södra Österbotten 176 885 13 385 6 999 7 21 276 2 192 2 547
Österbotten 148 656 11 874 6 434 28 18 992 2 012 2 264
Mellersta Österbotten 61 193 5 017 2 715 1 7 926 844 897
Norra Österbotten 254 2 095 30 922 15 855 164 49 036 5 399 5 300
Kajanaland 47 169 4 847 2 907 0 7 923 807 1 007
Lappland 125 372 11 219 6 258 23 17 872 1 795 2 361
Åland totalt 23 0 1 840 997 4 2 841 283 336
Åland 23 0 1 840 997 4 2 841 283 336

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Ritva Strandberg (09) 1734 3281, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2010, Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2010/pop_2010_2010-11-15_tau_001_sv.html