Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2011

Landskap där skolan är belägen Skolor Elever, förskoleundervisning Elever, årskurser 1-6 Elever, årskurser 7-9 Elever, tilläggsundervisning (årskurs 10) Elever totalt Elever, årskurs 1 Grundskolans avgångsbetyg
Hela landet totalt 2 870 12 639 347 245 180 715 1 332 541 931 59 076 63 435
Fasta Finland totalt 2 847 12 637 345 405 179 722 1 327 539 091 58 755 63 087
Nyland 612 2 376 99 156 50 237 631 152 400 17 104 17 463
Egentliga Finland 242 579 29 101 15 342 74 45 096 4 896 5 326
Satakunta 144 514 13 954 7 599 31 22 098 2 373 2 738
Egentliga Tavastland 102 463 11 668 6 095 20 18 246 1 971 2 112
Birkaland 222 1 614 30 886 15 709 166 48 375 5 459 5 484
Päijänne-Tavastland 93 371 12 591 6 630 31 19 623 2 150 2 336
Kymmenedalen 106 259 10 970 5 978 38 17 245 1 823 2 171
Södra Karelen 63 98 7 667 4 331 0 12 096 1 230 1 490
Södra Savolax 108 420 8 833 4 999 15 14 267 1 417 1 777
Norra Savolax 133 573 15 478 8 250 58 24 359 2 607 2 895
Norra Karelen 88 515 9 826 5 392 7 15 740 1 545 1 915
Mellersta Finland 152 548 17 615 9 274 22 27 459 3 029 3 220
Södra Österbotten 171 857 13 450 6 912 17 21 236 2 275 2 336
Österbotten 147 665 11 926 6 236 18 18 845 1 985 2 183
Mellersta Österbotten 60 174 5 019 2 556 3 7 752 826 981
Norra Österbotten 235 2 077 31 398 15 405 177 49 057 5 513 5 473
Kajanaland 45 164 4 784 2 689 0 7 637 739 1 054
Lappland 124 370 11 083 6 088 19 17 560 1 813 2 133
Åland totalt 23 2 1 840 993 5 2 840 321 348
Åland 23 2 1 840 993 5 2 840 321 348

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta (09) 1734 3280, Ritva Strandberg (09) 1734 3281, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 15.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2011, Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2011/pop_2011_2011-11-15_tau_001_sv.html