Publicerad: 15.11.2013

540 500 elever i grundskolan år 2013

Enligt Statistikcentralen fanns det 540 500 elever i grundskolan år 2013. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,2 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2013

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 717 540 477 277 056 263 421
Fasta Finland totalt 2 694 537 621 275 563 262 058
Nyland 592 154 140 78 553 75 587
Egentliga Finland 232 44 519 22 979 21 540
Satakunta 135 21 674 11 205 10 469
Egentliga Tavastland 92 17 812 9 065 8 747
Birkaland 213 49 242 25 137 24 105
Päijänne-Tavastland 88 19 320 9 819 9 501
Kymmenedalen 98 16 733 8 566 8 167
Södra Karelen 58 11 757 5 988 5 769
Södra Savolax 100 13 685 7 008 6 677
Norra Savolax 126 23 826 12 233 11 593
Norra Karelen 81 15 266 7 782 7 484
Mellersta Finland 134 27 279 13 909 13 370
Södra Österbotten 159 21 115 10 924 10 191
Österbotten 142 18 894 9 806 9 088
Mellersta Österbotten 60 7 772 3 949 3 823
Norra Österbotten 226 50 088 26 061 24 027
Kajanaland 42 7 320 3 743 3 577
Lappland 116 17 179 8 836 8 343
Åland totalt 23 2 856 1 493 1 363
Åland 23 2 856 1 493 1 363

Hösten 2013 fick 6,5 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 7,3 procent särskilt stöd (se databastabellerna). Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2014.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 59 700, av vilka 11 800 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 47 900 i samband med dagvård.

Hösten 2013 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 717, dvs. 72 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 96 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Suovirta 09 1734 3280, Ritva Strandberg 09 1734 3281, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2013/pop_2013_2013-11-15_tie_001_sv.html