Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2014

Landskap där skolan är belägen Skolor Elever, förskoleundervisning Elever, årskurser 1-6 Elever, årskurser 7-9 Elever, tilläggsundervisning (årskurs 10) Elever totalt Elever, årskurs 1 Grundskolans avgångsbetyg
Hela landet totalt 2 633 11 424 355 139 175 686 683 542 932 60 279 58 009
Fasta Finland totalt 2 610 11 423 353 230 174 742 682 540 077 59 936 57 658
Nyland 582 2 041 104 262 49 738 275 156 316 17 884 16 091
Egentliga Finland 224 341 28 994 14 938 39 44 312 4 898 4 958
Satakunta 133 485 13 889 7 175 25 21 574 2 280 2 419
Egentliga Tavastland 92 137 11 812 5 871 17 17 837 2 013 1 930
Birkaland 200 1 816 32 410 15 521 109 49 856 5 621 5 062
Päijänne-Tavastland 78 293 12 644 6 456 28 19 421 2 089 2 074
Kymmenedalen 93 208 10 546 5 789 18 16 561 1 715 1 939
Södra Karelen 57 67 7 681 4 030 0 11 778 1 293 1 349
Södra Savolax 93 292 8 522 4 546 18 13 378 1 348 1 622
Norra Savolax 124 472 15 178 8 011 43 23 704 2 495 2 646
Norra Karelen 80 428 9 541 5 144 1 15 114 1 611 1 714
Mellersta Finland 129 565 18 189 8 645 18 27 417 3 167 2 913
Södra Österbotten 152 889 13 290 6 818 8 21 005 2 130 2 249
Österbotten 142 733 12 342 5 950 12 19 037 2 123 2 047
Mellersta Österbotten 58 181 5 142 2 492 0 7 815 877 819
Norra Österbotten 223 2 016 33 177 15 403 58 50 654 5 770 5 014
Kajanaland 39 114 4 691 2 463 1 7 269 781 835
Lappland 111 345 10 920 5 752 12 17 029 1 841 1 977
Åland totalt 23 1 1 909 944 1 2 855 343 351
Åland 23 1 1 909 944 1 2 855 343 351

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2014, Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2014/pop_2014_2014-11-14_tau_001_sv.html