Publicerad: 14.11.2014

542 900 elever i grundskolan år 2014

Enligt Statistikcentralen fanns det 542 900 elever i grundskolan år 2014. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,5 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2014

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 633 542 932 278 306 264 626
Fasta Finland totalt 2 610 540 077 276 804 263 273
Nyland 582 156 316 79 779 76 537
Egentliga Finland 224 44 312 22 722 21 590
Satakunta 133 21 574 11 121 10 453
Egentliga Tavastland 92 17 837 9 128 8 709
Birkaland 200 49 856 25 436 24 420
Päijänne-Tavastland 78 19 421 9 880 9 541
Kymmenedalen 93 16 561 8 490 8 071
Södra Karelen 57 11 778 5 959 5 819
Södra Savolax 93 13 378 6 914 6 464
Norra Savolax 124 23 704 12 193 11 511
Norra Karelen 80 15 114 7 737 7 377
Mellersta Finland 129 27 417 13 983 13 434
Södra Österbotten 152 21 005 10 890 10 115
Österbotten 142 19 037 9 877 9 160
Mellersta Österbotten 58 7 815 3 929 3 886
Norra Österbotten 223 50 654 26 267 24 387
Kajanaland 39 7 269 3 741 3 528
Lappland 111 17 029 8 758 8 271
Åland totalt 23 2 855 1 502 1 353
Åland 23 2 855 1 502 1 353

Hösten 2014 fick 7,5 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 7,3 procent särskilt stöd (se databastabellerna). Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2015.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 60 400, av vilka 11 400 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 49 000 i samband med dagvård.

Hösten 2014 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 633, dvs. 84 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 96 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2014/pop_2014_2014-11-14_tie_001_sv.html