Publicerad: 13.11.2015

546 100 elever i grundskolan år 2015

Enligt Statistikcentralen fanns det 546 100 elever i grundskolan år 2015. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,6 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2015

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 517 546 065 279 876 266 189
Fasta Finland totalt 2 494 543 215 278 396 264 819
Nyland 566 159 014 81 153 77 861
Egentliga Finland 218 44 281 22 775 21 506
Satakunta 128 21 245 10 973 10 272
Egentliga Tavastland 89 17 749 9 037 8 712
Birkaland 189 50 485 25 697 24 788
Päijänne-Tavastland 74 19 241 9 835 9 406
Kymmenedalen 86 16 299 8 338 7 961
Södra Karelen 51 11 707 5 958 5 749
Södra Savolax 80 13 176 6 801 6 375
Norra Savolax 120 23 484 12 107 11 377
Norra Karelen 74 14 831 7 608 7 223
Mellersta Finland 119 27 602 14 086 13 516
Södra Österbotten 144 21 104 10 885 10 219
Österbotten 139 19 194 9 932 9 262
Mellersta Österbotten 55 7 938 4 009 3 929
Norra Österbotten 219 51 632 26 765 24 867
Kajanaland 37 7 204 3 709 3 495
Lappland 106 17 029 8 728 8 301
Åland totalt 23 2 850 1 480 1 370
Åland 23 2 850 1 480 1 370

Hösten 2015 fick 8,4 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 7,3 procent särskilt stöd (se databastabellerna). Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2016.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 61 700, av vilka 11 400 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 50 300 i samband med dagvård.

Hösten 2015 antalet grundskolor som var verksamma uppgick till 2 517, dvs. 116 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 96 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2015/pop_2015_2015-11-13_tie_001_sv.html