Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2017

Landskap där skolan är belägen Skolor Elever, förskoleunder-
visning
Elever, årskurser 1-6 Elever, årskurser 7-9 Elever, tilläggsunder-
visning (årskurs 10)
Elever totalt Elever, årskurs 1 Grundskolans avgångsbetyg
Hela landet totalt 2 384 10 582 368 027 177 607 526 556 742 62 656 57 609
Fasta Finland totalt 2 361 10 579 366 082 176 667 524 553 852 62 341 57 294
Nyland 538 1 767 111 204 52 206 221 165 398 19 087 16 373
Egentliga Finland 211 351 29 805 14 613 18 44 787 5 172 4 816
Satakunta 115 400 13 896 7 005 2 21 303 2 380 2 317
Egentliga Tavastland 87 143 11 783 5 810 12 17 748 1 856 1 852
Birkaland 175 1 782 34 281 16 113 75 52 251 5 846 5 102
Päijänne-Tavastland 70 128 12 807 6 390 8 19 333 2 103 2 091
Kymmenedalen 84 216 10 356 5 489 23 16 084 1 775 1 875
Södra Karelen 39 58 7 687 3 801 0 11 546 1 327 1 344
Södra Savolax 76 273 8 120 4 386 9 12 788 1 286 1 525
Norra Savolax 115 484 15 286 7 619 40 23 429 2 613 2 729
Norra Karelen 72 349 9 538 4 720 2 14 609 1 618 1 637
Mellersta Finland 113 479 18 806 8 886 3 28 174 3 253 2 822
Södra Österbotten 134 888 13 522 6 768 8 21 186 2 281 2 304
Österbotten 127 690 13 051 6 172 9 19 922 2 291 1 926
Mellersta Österbotten 55 182 5 406 2 526 2 8 116 914 852
Norra Österbotten 215 1 938 34 696 16 491 68 53 193 5 823 5 148
Kajanaland 34 105 4 541 2 184 3 6 833 748 745
Lappland 101 346 11 297 5 488 21 17 152 1 968 1 836
Åland totalt 23 3 1 945 940 2 2 890 315 315
Åland 23 3 1 945 940 2 2 890 315 315

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2017, Tabellbilaga 1. Elever i grundskolor och elever som fått grundskolans avgångsbetyg efter landskap 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2017/pop_2017_2017-11-14_tau_001_sv.html