Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Postilähetys

Postilähetyksellä tarkoitetaan vastaanottajan nimellä ja osoitteella varustettua esinettä tai viestiä, jonka lähettäjä on jättänyt postiyritykselle välitettäväksi säännöllisessä postinkuljetuksessa postipalvelulain tarkoittamana postilähetyksenä.

Postitoiminta

Postitoiminnalla tarkoitetaan maksua vastaan tapahtuvaa postilähetysten välittämistä postin lähettäjältä tai toiselta postiyritykseltä postinsaajalle tai toiselle postiyritykselle.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Posti ja pienkuljetustoiminta [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pos/kas.html