Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Begrepp och definitioner

Postförmedling

Med postförmedling avses avgiftsbelagd förmedling av postförsändelser från en avsändare eller ett postföretag till en mottagare eller till ett annat postföretag.

Postförsändelse

Med postförsändelse avses ett föremål eller ett meddelande försett med mottagarens namn och adress som avsändaren lämnat till ett postverk för förmedling i regelbunden befordran som postförsändelse enligt lagen om posttjänster.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Post- och smågodsbefordran [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pos/kas_sv.html