Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över post- och smågodsbefordran (31.12.2009)

Statistikcentralen har slutat framställa och publicera statistik över post- och smågodsbefordran fr.o.m. statistikåret 2009. Centrala uppgifter i statistiken över post- och smågodsbefordran har publicerats årligen på statistikens webbsidor. Gamla offentliggöranden finns tillgängliga på webbsidorna. Motsvarande uppgifter kan inte längre fås från Statistikcentralen.


Senast uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Post- och smågodsbefordran [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pos/pos_2010-09-30_uut_001_sv.html