Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 6.11.2009

Sukupuolten välinen palkkaero kaventui vuonna 2008

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan sukupuolten välinen palkkaero kaventui viime vuonna, kun verrataan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita vuosina 2007 ja 2008. Kun vuonna 2007 naisten keskimääräiset kuukausiansiot olivat 80,2 prosenttia miesten ansioista, niin vuonna 2008 ansioiden suhde oli 80,8 prosenttia, eli vuodessa sukupuolten välinen palkkaero kaventui 0,6 prosenttiyksikköä.

Sukupuolten välisen ansioeron kaventuminen johtui sekä palkansaajarakenteen muutoksesta että naisten miehiä paremmasta ansiokehityksestä vuonna 2008. Naisten keskimääräiset ansiot nousivat palkkarakennetilaston mukaan 5,8 prosenttia ja miesten ansiot 4,9 prosenttia. Naisten ansiot nousivat miehiä nopeammin kaikilla työnantajasektoreilla. Kiinteärakenteisen säännöllisen ansion indeksin (SANI) mukaan naisten ansiot nousivat vastaavana ajankohtana 0,4 prosenttiyksikköä miesten ansioita enemmän, joten osa palkkarakennetilastossa havaitusta ansiokehityserosta selittyy palkansaajarakenteen muutoksella aineistossa. Palkansaajarakenteen muutos näkyi vuoden 2008 palkkarakennetilastossa muun muassa kokoaikaisten teollisuuden miestyöntekijöiden lukumäärän vähenemisenä sekä yksityisen palvelusektorin ja kuntasektorin peittävyyden paranemisena.

Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä 2 876 euroa (mediaani1 2 551 euroa). Valtion palkansaajilla keskimääräinen ansio oli 3 199 euroa (mediaani 2 900 euroa), yksityisen sektorin palkansaajilla 2 933 euroa (mediaani 2 603 euroa) ja kuntasektorin palkansaajilla 2 644 euroa (mediaani 2 362 euroa). Edellä mainittuihin ansioeroihin vaikuttavat muun muassa palkansaajiin ja työtehtäviin liittyvät rakenteelliset erot eri työnantajasektoreilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä.

Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 ja 2008

Työnantajasektori Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Yhteensä Miehet Naiset
2008      
Yhteensä 2 876 3 185 2 575
Yksityinen sektori 2 933 3 164 2 583
Kuntasektori 2 644 3 116 2 513
Valtio 3 199 3 501 2 876
2007      
Yhteensä 2 734 3 035 2 433
Yksityinen sektori 2 794 3 017 2 446
Kuntasektori 2 513 2 991 2 377
Valtio 2 984 3 280 2 665

Kokoaikaisten palkansaajien osuus ikäryhmän palkansaajista sukupuolen mukaan vuonna 2008, prosenttia

Osa-aikaisten palkansaajien osuus ikäryhmän palkansaajista sukupuolen mukaan vuonna 2008, prosenttia

1 50 prosenttia palkansaajista ansaitsee enemmän kuin mediaaniansio ja vastaavasti 50 prosenttia palkansaajista mediaaniansiota vähemmän

Lähde: Palkkarakenne 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 6.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2009-11-06_tie_001.html