Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2009

Skillnaden i lön mellan könen blev mindre år 2008

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik blev löneskillnaderna mellan könen mindre i fjol, då man jämför de heltidsanställda löntagarnas totala lön år 2007 och år 2008. År 2007 var kvinnornas genomsnittliga månadslön 80,2 procent av männens lön, medan förhållandet år 2008 var 80,8 procent. Löneskillnaden mellan könen minskade alltså med 0,6 procentenheter på årsnivå.

Minskningen berodde både på den förändrade löntagarstrukturen och på en bättre löneutveckling bland kvinnor än bland män år 2008. Enligt lönestrukturstatistiken steg kvinnornas genomsnittliga lön med 5,8 procent och männens med 4,9 procent. Kvinnornas löner steg snabbare än männens inom alla arbetsgivarsektorer. Enligt indexet för ordinarie förtjänst (SANI) med fasta vikter steg kvinnornas löner med 0,4 procentenheter mer än männens löner under motsvarande period, vilket innebär att en del av de skillnader i löneutvecklingen som observerats i lönestrukturstatistiken förklaras av en förändring i löntagarstrukturen i materialet. Förändringen i löntagarstrukturen syns i lönestrukturstatistiken för år 2008 bl.a. som en minskning av antalet heltidsanställda manliga industriarbetare samt som en förbättrad täckning av den privata tjänstesektorn och kommunsektorn.

Under det sista kvartalet år 2008 var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 876 euro (median1 2 551 euro). Inom staten var löntagarnas genomsnittliga lön 3 199 euro (median 2 900 euro), inom den privata sektorn 2 933 euro (median 2 603 euro) och inom den kommunala sektorn 2 644 euro (median 2 362 euro). Till de ovan nämnda löneskillnaderna bidrar strukturella skillnader med anknytning till bl.a. arbetsuppgifter och löntagare inom de olika arbetsgivarsektorerna.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik, som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen för den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter arbetsgivarsektor och kön åren 2007 och 2008

Arbetsgivarsektor Totallöner, euro/månad
Totalt Män Kvinnor
2008      
Totalt 2 876 3 185 2 575
Den privata sektorn 2 933 3 164 2 583
Kommunsektorn 2 644 3 116 2 513
Staten 3 199 3 501 2 876
2007      
Totalt 2 734 3 035 2 433
Den privata sektorn 2 794 3 017 2 446
Kommunsektorn 2 513 2 991 2 377
Staten 2 984 3 280 2 665

Andelen heltidsanställda löntagare av åldersgruppens löntagare efter kön år 2008, procent

Andelen deltidsanställda löntagare av åldersgruppens löntagare efter kön år 2008, procent

1 50 procent av löntagarna förtjänar mer än medianlönen och på motsvarande sätt förtjänar 50 procent av löntagarna mindre än medianlönen

Källa: Lönestruktur 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 6.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2009-11-06_tie_001_sv.html