Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot toimialan pääluokan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2008 1)

Toimialaluokitus (TOL 2008) Kokonaisansion keskiarvo, euroa / kuukausi
Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
Toimialat yhteensä 2 876 2 933 2 644 3 199
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 363 2 944 2 167
B Kaivostoiminta ja louhinta 2 846 2 846 ..
C Teollisuus 3 016 3 017 2 316 ..
D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 381 3 433 3 141
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 689 2 694 2 679
F Rakentaminen 2 855 2 866 2 275 3 629
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 2 797 2 799 2 196
H Kuljetus ja varastointi 2 684 2 671 2 747 4 004
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 152 2 199 1 965
J Informaatio ja viestintä 3 713 3 723 2 867 ..
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3 549 3 548 ..
L Kiinteistöalan toiminta 3 047 3 091 2 148
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 291 3 436 2 580 3 413
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 292 2 345 2 025 2 471
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 2 995 3 063 2 655 3 227
P Koulutus 3 094 3 019 3 090 3 144
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 534 2 401 2 561 2 978
R Taiteet, viihde ja virkistys 2 562 2 789 2 266 2 651
S Muu palvelutoiminta 2 488 2 489 ..
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta .. ..
1) .. Tieto on liian epävarma esitettäväksi
– Ei yhtään havaintoa

Lähde: Palkkarakenne 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2008, Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot toimialan pääluokan (TOL 2008) ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2008 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tau_001_fi.html