Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut toimialan pääluokan (TOL 2008) mukaan vuonna 2008 1)

Toimialaluokitus (TOL 2008) Kokonaisansiot, euroa / kuukausi
Lukumäärä Keskiarvo 1.  desiili   Mediaani 9.  desiili  
Toimialat yhteensä 1 438 034 2 876 1 826 2 551 4 287
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 5 230 2 363 1 746 2 253 3 044
B Kaivostoiminta ja louhinta 5 473 2 846 1 990 2 615 3 990
C Teollisuus 279 352 3 016 1 956 2 738 4 392
D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 10 234 3 381 2 211 3 095 4 890
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 8 363 2 689 1 876 2 491 3 730
F Rakentaminen 91 812 2 855 1 945 2 648 3 979
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 146 396 2 797 1 707 2 370 4 421
H Kuljetus ja varastointi 69 086 2 684 1 927 2 446 3 711
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 35 446 2 152 1 631 1 998 2 796
J Informaatio ja viestintä 63 622 3 713 2 233 3 424 5 435
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 36 600 3 549 2 200 2 909 5 653
L Kiinteistöalan toiminta 10 713 3 047 1 756 2 594 4 836
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 78 741 3 291 1 990 2 950 5 006
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 57 950 2 292 1 544 2 052 3 220
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 112 659 2 995 1 987 2 690 4 429
P Koulutus 120 862 3 094 1 923 3 060 4 262
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 252 424 2 534 1 808 2 288 3 236
R Taiteet, viihde ja virkistys 20 217 2 562 1 790 2 306 3 566
S Muu palvelutoiminta 32 822 2 488 1 495 2 202 3 765
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 32 .. .. .. ..
1) ..Tieto on liian epävarma esitettäväksi

Lähde: Palkkarakenne 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2008, Kokoaikaisten palkansaajien keskimääräiset kuukausiansiot ja ansioiden hajontaluvut toimialan pääluokan (TOL 2008) mukaan vuonna 2008 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.9.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tau_002_fi.html