Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.11.2010

Koulutuksen vaikutus palkkaan merkittävintä kuntasektorin palkansaajilla vuonna 2009

Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan korkeampi koulutusaste nostaa palkkatasoa eniten kuntasektorin palkansaajilla, kun verrataan kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioita eri työnantajasektoreilla vuonna 2009. Korkeamman asteen tutkinnolla on kaikilla työnantajasektoreilla palkkaa kohottava vaikutus, erityisesti ylemmän korkeakouluasteen ja tutkijakoulutuksen suorittamisella näyttäisi olevan merkittävä vaikutus palkkatasoon.

Kuukausiansiot työnantajasektorin ja koulutusasteen mukaan vuonna 2009

Kuukausiansiot työnantajasektorin ja koulutusasteen mukaan vuonna 2009

Keskiansio tutkijakoulutuksen suorittaneilla on varsinkin kuntasektorilla varsin korkea suhteessa alemman asteen tutkintoihin. Suuri palkkaero muihin koulutusasteisiin selittyy kuntasektorilla osin sillä, että tutkijakoulutetuista suurin osa on lääkäreitä tai korkeamman asteen oppilaitosten opettajia, joilla palkka on suhteissa muihin kuntasektorin ammatteihin korkea. Huomioitavaa tässä tarkastelussa on myös se, että muiden tekijöiden kuin koulutuksen vaikutusta palkkaan ei ole huomioitu, joten palkkaerojen taustalla voivat olla koulutusasteen lisäksi muut tekijät, kuten ammatti, ikä tai työnantajan toimiala.

Kaikkien kokoaikaisten palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä 2 977 euroa. Valtion palkansaajilla keskimääräinen ansio oli 3 321 euroa, yksityisen sektorin palkansaajilla 3 040 euroa ja kuntasektorin palkansaajilla 2 731 euroa. Edellä mainittuihin ansioeroihin vaikuttavat muun muassa palkansaajiin ja työtehtäviin liittyvät rakenteelliset erot eri työnantajasektoreilla.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, joka kattaa kaikki työnantajasektorit. Kokonaistyöajan kuukausiansiot lasketaan ainoastaan kokoaikaisille palkansaajille. Ansiot sisältävät säännölliseltä työajalta maksettavan ansion lisäksi yli- ja lisätyöajalta maksettavat palkanosat, mutta eivät kertaluonteisesti maksettavia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita.

Kuukausiansiot työnantajasektorin ja sukupuolen mukaan vuonna 2009

Ammattiluokitus Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 5 184 5 413 4 281 5 254
2 Erityisasiantuntijat 3 782 4 077 3 506 3 627
3 Asiantuntijat 3 021 3 181 2 629 2 867
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntek. 2 441 2 522 2 146 2 363
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntek. 2 230 2 169 2 222 3 025
6 Maanviljelijät, metsätyöntek. ym. 2 064 1 841 2 086 2 488
7 Rakennus-, korjaus- ja valm.työnt. 2 727 2 744 2 440 2 591
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 2 717 2 726 2 414 2 462
9 Muut työntekijät 2 106 2 161 1 995 2 173
0 Sotilaat 3 679 - - 3 679
Tuntematon 2 847 2 885 2 279 2 996

Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.11.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2010-11-12_tie_001_fi.html