Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 12.11.2010

Utbildningens inverkan på lönen störst bland löntagare inom kommunsektorn år 2009

Enligt Statistikcentralens statistik över lönestrukturer höjer en högre utbildningsnivå lönenivån mest bland löntagarna inom den kommunala sektorn, då man jämför de heltidsanställda löntagarnas totala löner inom olika arbetsgivarsektorer år 2009. En examen på högre nivå har en lönehöjande inverkan inom alla arbetsgivarsektorer, i synnerhet verkar en examen på högre högskolenivå och en forskarutbildning ha en betydande inverkan på lönenivån.

Månadslöner efter arbetsgivarsektor och utbildningsnivå år 2009

Månadslöner efter arbetsgivarsektor och utbildningsnivå år 2009

Medellönen bland forskarutbildade är synnerligen hög särskilt inom kommunsektorn jämfört med dem som har en examen på lägre nivå. Den stora löneskillnaden jämfört med andra utbildningsnivåer förklaras inom kommunsektorn delvis av att en stor del av de forskarutbildade är läkare eller lärare med en utbildning på högre nivå, som har en lön som är hög jämfört med andra yrken inom kommunsektorn. Anmärkningsvärt i denna granskning är också det att inverkan av andra faktorer på lönen än utbildning inte beaktats, varför det förutom utbildningsnivån kan ligga även andra faktorer såsom yrke, ålder eller arbetsgivarens näringsgren bakom löneskillnaderna.

Under det sista kvartalet år 2009 var den genomsnittliga månadslönen för alla heltidsanställda löntagare 2 977 euro. Inom staten hade löntagarna en medellön på 3 321 euro, inom den privata sektorn 3 040 euro och inom den kommunala sektorn 2 731 euro. Strukturella skillnader som bl.a. gäller arbetsuppgifter och löntagare inom de olika arbetsgivarsektorerna bidrar till löneskillnaderna.

Uppgifterna bygger på Statistikcentralens lönestrukturstatistik som omfattar alla arbetsgivarsektorer. Månadslönen av den totala arbetstiden räknas bara för heltidsanställda löntagare. I lönen ingår förutom den lön som betalas för ordinarie arbetstid också lönedelarna för övertids- och tilläggsarbetstid, men inte löneposter av engångsnatur.

Månadslöner efter yrkesklassificeringens huvudgrupp och arbetsgivarsektor år 2009

Yrkesklassificering Totallöner, euro/månad
Totalt Privata sektorn Local government Central government
1 Chefer och högre tjänstemän 5 184 5 413 4 281 5 254
2 Specialister 3 782 4 077 3 506 3 627
3 Experter 3 021 3 181 2 629 2 867
4 Kontorspersonal och personal i kundservicearbete 2 441 2 522 2 146 2 363
5 Service-, försäljnings- och omsorgspersonal 2 230 2 169 2 222 3 025
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 064 1 841 2 086 2 488
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 727 2 744 2 440 2 591
8 Process- och transportarbetare 2 717 2 726 2 414 2 462
9 Övriga arbetstagare 2 106 2 161 1 995 2 173
0 Militärer 3 679 - - 3 679
Okänd 2 847 2 885 2 279 2 996

Källa: Lönestrukturstatistik 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (247,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 12.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2010-11-12_tie_001_sv.html