Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2009 1)

Toimialaluokitus (TOL 2008) Kokonaisansion keskiarvo, euroa / kuukausi
Yhteensä Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
Toimialat yhteensä 2 971 3 030 2 732 3 321
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 524 3 122 2 306 -
B Kaivostoiminta ja louhinta 3 189 3 190 .. -
C Teollisuus 3 115 3 116 2 479 2 999
D sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 3 476 3 523 3 205 -
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 2 765 2 794 2 723 -
F Rakentaminen 3 043 3 056 2 393 3 784
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 2 824 2 826 2 309 -
H Kuljetus ja varastointi 2 774 2 761 2 782 4 252
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2 217 2 271 2 044 -
J Informaatio ja viestintä 3 771 3 782 2 920 3 490
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3 649 3 648 - 4 051
L Kiinteistöalan toiminta 3 127 3 204 2 260 -
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 3 420 3 619 2 621 3 499
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 313 2 351 2 108 2 572
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 3 133 3 229 2 760 3 360
P Koulutus 3 183 3 079 3 178 3 254
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 2 639 2 534 2 660 3 084
R Taiteet, viihde ja virkistys 2 591 2 870 2 332 2 751
S Muu palvelutoiminta 2 575 2 575 1 751 -
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta .. - - ..
1) .. Tieto on liian epävarma esitettäväksi
– Ei yhtään havaintoa

Lähde: Palkkarakenne 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 8.4.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2009, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kuukausiansiot toimialan ja työnantajasektorin mukaan vuonna 2009 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_tau_001_fi.html