Tabellbilaga 1. Genomsnittliga timlöner för löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2010 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/tim
Totalt Den privata sektorn Kommunsektorn Staten
Totalt 17,93 18,28 16,4 21
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 15,12 18,73 14,18
B Utvinning av mineral 19,4 19,4 ..
C Tillverkning 19,09 19,1 14,72
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 21,43 21,67 19,93
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 17,05 17,33 16,52
F Byggverksamhet 18,01 18,04 14,4 26,9
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 16,7 16,71 13,96
H Transport och magasinering 16,62 16,62 16,71
I Hotell- och restaurangverksamhet 13,35 13,65 12,15
J Informations- och kommunikationsverksamhet 23,26 23,31 18,53 22,1
K Finans- och försäkringsverksamhet 22,75 22,74 ..
L Fastighetsverksamhet 19,33 19,85 14,11 17,24
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 21,49 22,38 16,63 22,74
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 13,17 13,29 12,61 ..
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 19,26 21,35 16,85 20,81
P Utbildning 19,35 21,66 17,72 20,18
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 16,29 15,69 16,43 19
R Kultur, nöje och fritid 16,07 17,22 14,54 17,44
S Annan serviceverksamhet 15,91 15,92 ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges
- inga observationer

Källa: Lönestrukturstatistik 2010, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman 09 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi 09 1734 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 5.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2010, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga timlöner för löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2010 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2010/pra_2010_2012-04-05_tau_001_sv.html