Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Medianlönen för visstidsanställda löntagare 2 557 euro i månaden

Medianen av totallönerna för heltidsanställda löntagare som har visstidsanställning var 2 557 euro i månaden år 2013. På motsvarande sätt tjänade heltidsanställda löntagare med ordinarie anställning 3 000 euro.

Visstidsanställda löntagare tjänade mindre än löntagare med ordinarie anställning i alla yrkesgrupper. Skillnaden var särskilt stor när det gäller specialister vars median av totallönerna hos visstidsanställda var 78 procent av medianlönerna för ordinarie anställda. Skillnaden var minst bland chefer, service- och försäljningspersonalen och process- och transportarbetare: i de här grupperna var medianlönernas förhållande 92–90 procent.

Tabell 1. Medianen av totallönerna bland visstidsanställda och ordinarie löntagare efter yrkesgrupp år 2013

Yrkesklassificeringen 2010 Ordinarie, euro/mån Visstidsanställda, euro/mån Relation
1 Chefer 5 620 5 151 0,92
2 Specialister 4 043 3 170 0,78
3 Experter 3 200 2 639 0,82
4 Kontors- och kundtjänstpersonal 2 568 2 201 0,86
5 Service- och försäljningspersonal 2 394 2 189 0,91
6 Jordbrukare, skogsarbetare m.fl. 2 524 1 885 0,75
7 Byggnads-, reparations- och tillverkningsarbetare 2 889 2 479 0,86
8 Process- och transportarbetare 2 860 2 585 0,90
9 Övriga arbetstagare 2 201 1 917 0,87
Totalt 3 000 2 557 0,85

Visstidsanställda löntagarnas löner har inte ändrats nämnvärt under 2000-talet jämfört med ordinarie löntagares löner. År 2000 var medianen av totallönen för visstidsanställda 84 procent av medianen av totallönerna för ordinarie anställda. År 2013 var motsvarande andel 85 procent.

Enligt lönestrukturstatistiken har den relativa andelen visstidsanställda av löntagarna minskat. År 2000 omfattade lönestrukturstatistiken 170 000 visstidsanställda löntagare som jobbade full arbetsvecka, medan motsvarande siffra år 2013 var 142 000. Andelen visstidsanställda löntagare i förhållande till ordinarie anställda minskade från 14 procent till 12 procent.

Figur 1. Relationen mellan antalet visstidsanställda och ordinarie löntagare och deras löner under 2000–talet

Figur 1. Relationen mellan antalet visstidsanställda och ordinarie löntagare och deras löner under 2000–talet

Källa: Lönestrukturstatistik 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 14.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2013, Medianlönen för visstidsanställda löntagare 2 557 euro i månaden . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2014-10-14_kat_001_sv.html