Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo ja ansioiden tunnuslukuja ikäryhmittäin vuonna 2016

Ikäryhmä Kokonaisansiot, euroa/kuukausi
Palkansaajien lukumäärä 1. desiili Mediaani 9. desiili Keskiarvo
15–19 4 728 1 596 2 030 2 620 2 085
20–24 50 656 1 807 2 279 3 021 2 369
25–29 123 055 2 008 2 615 3 649 2 776
30–34 157 117 2 123 2 931 4 323 3 134
35–39 170 224 2 200 3 161 4 981 3 439
40–44 172 504 2 228 3 267 5 408 3 623
45–49 182 070 2 221 3 191 5 460 3 604
50–54 197 462 2 222 3 119 5 364 3 545
55–59 179 093 2 189 3 041 5 235 3 475
60–69 107 594 2 169 3 024 5 388 3 489
X Tuntematon 441 1 930 2 624 5 000 3 175
Yhteensä 1 344 944 2 132 3 001 5 003 3 368

Lähde: Palkkarakenne 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 21.9.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkarakenne [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0076. 2016, Liitetaulukko 1. Kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo ja ansioiden tunnuslukuja ikäryhmittäin vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pra/2016/pra_2016_2017-09-21_tau_001_fi.html