Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.3.2022

Direktörernas löner varierar mest inom den privata sektorn

Enligt Statistikcentralens lönestrukturstatistik var medianen för heltidsanställda löntagares totallöner 3 228 euro i månaden år 2020. Medianlönen för löntagare i direktörsyrken var 7 200 euro inom den privata sektorn, 6 995 euro inom staten och 5 176 euro inom kommunsektorn. Lönespridningen bland direktörerna var störst inom den privata sektorn, där de lägsta lönerna (decil 1) var 4 279 euro och de högsta lönerna (decil 9) 11 890 euro i månaden. Den tiondel av direktörerna inom den privata sektorn som tjänade mest tjänade minst 2,8 gånger så mycket som den tiondel som tjänade minst. Inom staten var motsvarande löneskillnad 1,8 och inom kommunsektorn 2,3.

Fördelningen av heltidsanställda löntagares månatliga totallöner i direktörsyrken efter sektor år 2020

Fördelningen av heltidsanställda löntagares månatliga totallöner i direktörsyrken efter sektor år 2020

Källa: Lönestrukturstatistik 2020, Statikcentralen

Förfrågningar: Matti Lahdenmäki 029 551 3690, Olli Ruuska 029 551 3274, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (185,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2020/pra_2020_2022-03-11_tie_001_sv.html