Julkaistu: 1.2.2010

Muut liike-elämän palvelut merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2006

Vuotta 2006 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuoteryhmä 74, muut liike-elämän palvelut, oli Suomen kansantalouden merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat tuoteryhmä 27, perusmetallit, tuoteryhmä 24, kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut, tuoteryhmä, 70, kiinteistöalan palvelut sekä tuoteryhmä 23, koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine.

Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutettujen tavaroiden ja palveluiden arvosta, lukuun ottamatta kiinteitä varoja, joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena.

Suurimpien tuoteryhmien osuudet ostajanhintaisesta välituotekäytöstä

Tuoteryhmä Osuus (%) koko
välituotekäytöstä
74 Muut liike-elämän palvelut 9,8
27 Perusmetallit 4,8
24 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut 4,6
70 Kiinteistöalan palvelut 4,5
23 Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine 4,3
29 Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet 4,1
45 Rakennustyöt 3,7
28 Metallituotteet poislukien koneet ja laitteet 3,5
15 Elintarvikkeet ja juomat 3,5
64 Posti- ja teleliikennepalvelut 3,4
32 Radio-, televisio- ja tietoliikennevälineet 3,3
40 Sähkö, kaasu ja lämpö 3,3

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuoden 2006 taulukot sekä vuosien 2003-2005 tarkistetut taulukot. Taulukot perustuvat kansantalouden vuositilinpidon tarkistettuihin aikasarjoihin. Tarkistuksia on tehty useimpiin taloustoimiin, toimialoihin ja sektoreihin. Samalla taulukoihin on tehty tuoterakenteiden korjauksia. Vuoden 2007 taulukot julkaistaan heinäkuussa 2010. Vuosien 2000-2002 tarkistetut tarjonta- ja käyttötaulukot julkaistaan joulukuussa 2010.

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty (09) 1734 2647, Anneli Miettinen, (09) 1734 2320, Antti Pasanen (09) 1734 2629, skt.95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 1.2.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2006/pt_2006_2010-02-01_tie_001.html