Julkaistu: 23.6.2010

Rakennustyöt merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä vuonna 2007

Tilastokeskuksen vuotta 2007 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan tuoteryhmä 45, rakennustyöt, oli Suomen kansantalouden merkittävin kotimaisen lopputuotekäytön tuoteryhmä. Seuraavaksi tärkeimpiä olivat tuoteryhmä 70, kiinteistöalan palvelut, tuoteryhmä 85, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, tuoteryhmä 15, elintarvikkeet ja juomat, tuoteryhmä 75, hallinto ja pakollinen sosiaalivakuutus sekä tuoteryhmä 80, koulutuspalvelut. Kotimainen lopputuotekäyttö muodostuu kulutusmenoista ja pääoman bruttomuodostuksesta.

Suurimpien tuoteryhmien osuudet ostajanhintaisesta kotimaisesta lopputuotekäytöstä

Tuoteryhmä Osuus (%)
kotimaisesta
lopputuotekäytöstä
45 Rakennustyöt 14,7
70 Kiinteistöalan palvelut 11,6
85 Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 10,7
15 Elintarvikkeet ja juomat 6,9
75 Hallinto, pakollinen sosiaalivakuutus 6,2
80 Koulutuspalvelut 5,6
55 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 3,5
29 Muualla luokittelemattomat koneet ja laitteet 3,2
92 Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut 2,9
34 Autot ja perävaunut 2,9
24 Kemikaalit, kemialliset tuotteet ja tekokuidut 2,1
23 Koksi, öljytuotteet ja ydinpolttoaine 1,9

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2007 koskevat tiedot. Vuoden 2008 taulukot julkaistaan heinäkuussa 2011. Samalla otetaan käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008 sekä uusi tuoteluokitus CPA 2008.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty (09) 1734 2647, Anneli Miettinen (09) 1734 2320, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (207,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2007/pt_2007_2010-06-23_tie_001_fi.html