Julkaistu: 8.12.2011

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuonna 2008

Tilastokeskuksen vuoden 2008 panos-tuotostilaston työpanoskertoimien mukaan tekstiilien, vaatteiden ja nahkatuotteiden valmistuksessa (TOL 13_15) oli teollisuudessa (TOL C) suurimmat välittömät vaikutukset ja kokonaisvaikutukset Suomen kansantalouden työllisyyteen. Toimialan työllisten lukumäärä yhden miljoonan euron tuotosta kohti oli 10,5 (välittömät vaikutukset). Vastaavasti toimialan tuotteiden loppukäytössä tapahtuvan miljoonan euron suuruisen lisäyksen välittömät ja välilliset vaikutukset työllisten määrään koko Suomen kansantaloudessa olivat 13,5 työllistä (kokonaisvaikutukset).

Työpanoskertoimet teollisuudessa (TOL C) vuonna 2008

Työpanoskertoimet teollisuudessa (TOL C) vuonna 2008

Seuraavaksi suurimmat työllisyysvaikutukset oli huonekalujen valmistuksessa ja muussa valmistuksessa (TOL 31_32), painamisessa ja tallenteiden jäljentämisessä (TOL 18) sekä koneiden ja laitteiden korjauksessa, huollossa ja asennuksessa (TOL 33).

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttö- sekä panos-tuotostaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2008 koskevat tiedot. Panos-tuotostilastossa on otettu käyttöön uusi toimialaluokitus TOL 2008 ja uusi tuoteluokitus CPA 2008. Uusien luokitusten mukaiset taulukot julkaistaan 64 toimialan ja 64 tuoteryhmän tarkkuudella. Vuoden 2009 taulukot julkaistaan syyskuussa 2012.


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty (09) 1734 2647, Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (235,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2008/pt_2008_2011-12-08_tie_001_fi.html