Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2009, milj. euroa, käyvin hinnoin

Korjattu 17.9.2012. Korjaukset on merkitty punaisella.
  Välituotekäyttö Kulutusmenot Pääoman bruttomuodostus Vienti Yhteensä
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET 6 037 1 397 1 002 506 8 941
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA 7 172 . 112 134 7417
C TEOLLISUUSTUOTTEET 56 771 14 699 4 605 43 388 119 464
D SÄHKÖ, KAASU, LÄMPÖ JA ILMASTOINTI 6 028 1 448 -4 115 7 587
E VESI- JA JÄTEHUOLTOPALVELUT 2 508 320 36 214 3 078
F RAKENNUKSET JA RAKENNUSTYÖT 8 062 414 19 584 5 28 064
G TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT 13 542 14 744 597 1 110 29 994
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 14 996 2 477 10 3 251 20 734
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 2 587 5 028 . 158 7 773
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 10 321 3 197 2 672 5 189 21 378
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSPALVELUT 4 578 3 040 . 674 8 292
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 7 648 21 198 427 . 29 273
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 20 821 1 862 251 6 572 29 506
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 8 502 1 289 . 1 523 11 315
O JULKISEN HALLINNON PALVELUT 2 507 14 234 . 98 16 840
P KOULUTUSPALVELUT 798 10 690 . 1 11 490
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 1 968 20 506 . 0 22 475
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 323 3 489 82 6 3 900
S MUUT PALVELUT 894 3 290 32 . 4 216
T KOTITALOUSPALVELUT . 162 . . 162
. Tuotteiden käyttö yhteensä perushintaan 176 063 12 3696 29 407 64 967 394 133
Cif/fob-korjaus, vakuutus- ja rahtitulo . . . -614 -614
Suomalaisten kotitalouksien ostot ulkomailla . 2 234 . . 2 234
Ulkomaisten kotitalouksien ostot Suomessa . -2 022 . 2 022 0
Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot 6 022 13 833 2 569 -1 22 423
Välituotekäyttö/loppukäyttö yhteensä ostajanhintaan 182 085 137 529 31 976 64 352 415 942

Lähde: Kansantalouden tilinpito 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Räty 09 1734 2647, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, skt95@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 14.9.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2009, Liitetaulukko 1. Käyttö perushintaan 2009, milj. euroa, käyvin hinnoin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2009/pt_2009_2012-09-14_tau_001_fi.html