Publicerad: 14.2.2013

Andelen importprodukter en dryg fjärdedel av insatsförbrukningen år 2010

Enligt uppgifterna i tillgångs- och användningstabellerna gällande år 2010 var importprodukternas andel 26,9 procent av näringsgrenarnas insatsförbrukning till baspris år 2010. Att insatsförbrukningen visar en högre andel import än övriga användningskategorier beror främst på importvarornas stora andel av industrinäringsgrenarnas insatsförbrukning. Av posterna för slutlig användning var importprodukternas andel av bruttoinvesteringen 14,9 procent av värdet till baspris. Konsumtionsutgifternas motsvarande andel var 10,5 procent. Att en så stor andel av konsumtionsutgifterna består av inhemska utgifter förklaras av den stora andelen inhemska tjänster.

Användning av inhemsk produktion och import till baspris år 2010, mn euro

Användningskategori I nhemsk
produktion
Import     Totalt Andel
import (%)
Näringsgrenarnas insatsförbrukning 137 598 50 630 188 227 26,9
Slutlig användning totalt 210 236 19 871 230 107 8,6
   Konsumtionsutgifter 115 597 13 600 129 197 10,5
   Bruttoinvestering 25 798 4 532 30 330 14,9
   Export av varor och tjänster 68 841 1 739 70 580 2,5
Användning totalt 347 833 70 501 418 334 16,9

Värdet till baspris inkluderar inte produktskatter med anknytning till insatsförbrukning och slutlig användning, men det inkluderar produktsubventioner som betalats ut till producenter av varor och tjänster.

Insatsförbrukningen och den slutliga användningen av varor och tjänster som producerats i Finland och importerats från utlandet beskrivs i användningstabeller över inhemsk produktion och import till baspris. Insatsförbrukningen består av värdet av de varor och tjänster som används som insats i produktionsprocessen, exklusive fasta tillgångar (fast bruttoinvestering), vars användning förs som kapitalförslitning. Den slutliga användningen består av den slutliga inhemska användningen av varor och tjänster, dvs. konsumtionsutgifterna (hushållens konsumtionsutgifter + icke-vinstsyftande samfunds konsumtionsutgifter + den offentliga sektorns konsumtionsutgifter) och bruttoinvesteringen (fast bruttoinvestering + förändring av lager), samt av exporten av varor och tjänster.

Statistikcentralen publicerar årligen tillgångs- och användningstabeller över produktflöden inom samhällsekonomin samt de input-output- och analystabeller som härletts på basis av dem. Nu publiceras uppgifterna för år 2010. Tabellerna för år 2011 publiceras i december 2013.


Källa: Nationalräkenskaper 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Räty 09 1734 2647, Tuomas Rothovius 09 1734 3360, skt95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (175,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 14.2.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Input-output [e-publikation].
ISSN=1799-2001. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pt/2010/pt_2010_2013-02-14_tie_001_sv.html