Julkaistu: 4.11.2015

Elintarviketeollisuudessa teollisuuden suurimmat suhteelliset työllisyysvaikutukset vuosina 2010 ja 2011

Toimialalla 10_12 Elintarviketeollisuus ym. oli teollisuustoimialojen suurimmat suhteelliset kokonaisvaikutukset Suomen kansantalouden työllisyyteen Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan vuosina 2010 ja 2011. Työpanoskertoimien mukaan toimialan tuotteiden loppukäytön (kulutusmenot + pääoman bruttomuodostus + vienti) miljoonan euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutus työllisten määrään oli 15 työllistä vuonna 2010 ja 14 työllistä vuonna 2011. Seuraavaksi suurimmat työllisyysvaikutukset olivat 13_15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuudessa ja 31_32 Muussa valmistuksessa ml. huonekalut.

Loppukäytössä tapahtuvan miljoonan euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutus työllisten määrään teollisuustoimialoilla (TOL C) vuosina 2010-2011

Loppukäytössä tapahtuvan miljoonan euron suuruisen lisäyksen kokonaisvaikutus työllisten määrään teollisuustoimialoilla (TOL C) vuosina 2010-2011

Kokonaisvaikutus työllisten määrään muodostuu välittömistä ja välillisistä vaikutuksista. Välitön vaikutus on toimialan tuotteen loppukäyttökysynnän miljoonan euron suuruisen lisäyksen suora vaikutus toimialan työllisyyteen. Välillisissä vaikutuksissa otetaan huomioon toimialan tuotteen loppukäyttökysynnän miljoonan euron suuruisen lisäyksen kerrannaisvaikutukset muilta toimialoilta ostettujen panosten kautta muiden toimialojen tuotantoon ja työllisyyteen.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan uuden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaiset vuosia 2010 ja 2011 koskevat tiedot. Vuoden 2012 taulukot (EKT 2010) julkaistiin joulukuussa 2014. Vuosien 2000–2009 tietoja ei julkaista uuden tilinpitojärjestelmän mukaisina. Vuoden 2013 taulukot (EKT 2010) julkaistaan helmikuussa 2016.


Lähde: Panos-tuotos 2010 ja 2011, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (227,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.11.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2011/pt_2011_2015-11-04_tie_002_fi.html