Input-outputstatistiken kompletteras med fastpristabeller

I input-outputstatistiken från år 2015 publiceras tillgångstabellen till baspris och användningstabellen till mottagarpris också i föregående års priser.


Senast uppdaterad 5.12.2018