Julkaistu: 18.12.2014

Kaivostoiminta ja louhinta merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä vuonna 2012

Vuotta 2012 koskevien tarjonta- ja käyttötaulukoiden tietojen mukaan kaivostoiminta ja louhinta (sis. raakaöljyn) oli Suomen kansantalouden merkittävin välituotekäytön tuoteryhmä. Seuraavaksi tärkeimpiä tuoteryhmiä olivat koksi ja jalostetut öljytuotteet, kiinteistöalan palvelut, rakentaminen sekä kemikaalit ja kemialliset tuotteet.

Suurimpien tuoteryhmien osuudet ostajahintaisesta välituotekäytöstä

Tuoteryhmä (CPA) Osuus (%) koko välituotekäytöstä
05_09 Kaivostoiminta ja louhinta 5,6
19 Koksi ja jalostetut öljytuotteet 4,6
68 Kiinteistöalan palvelut 4,5
41_43 Rakentaminen 4,4
20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 3,9
35 Sähkö, kaasu, lämpö ja ilmastointi 3,7
10_12 Elintarvikkeet ja juomat 3,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 3,5
25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet 3,3
69_70 Liikkeenjohdon palvelut 3,2
62_63 Tietojenkäsittelypalvelut, muu tietopalvelutoiminta 3,0
28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat 2,9
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 2,9
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointi 2,6
24 Perusmetallit 2,6

Välituotekäyttö koostuu tuotantoprosessissa panoksina kulutetuista tavaroista ja palveluista, lukuun ottamatta kiinteitä varoja (investointihyödykkeitä), joiden kulutus kirjataan kiinteän pääoman kulumisena.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan uuden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaiset vuotta 2012 koskevat tiedot. Uuden tilinpitojärjestelmän mukaiset vuotta 2010 ja 2011 koskevat tiedot julkaistaan huhtikuussa 2015. Vuosien 2000–2009 tietoja ei julkaista uuden tilinpitojärjestelmän mukaisina. Vuoden 2013 taulukot julkaistaan joulukuussa 2015.


Lähde: Panos-tuotos 2012, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Tuomas Rothovius 029 551 3360, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2012/pt_2012_2014-12-18_tie_001_fi.html